Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

2008 yılında Miami Miller Tıp Fakültesi’nde görev yapan araştırmacılar STING (interferon genlerin stimulatörü) proteinini keşfederek virüs ve bakteri enfeksiyonlarına karşı konağın defansındaki önemini belirten bir makale yayınlamışlardı. Geçtiğimiz haftalarda ise kolorektal kanserin potansiyel olarak supresörü olduğunu keşfettiler ve yayınladılar.

Kolorektal kanser günümüzde ABD’de 1,2 milyon insanı etkiliyor ve her sene 150 bin yeni tanı alan hasta oluyor. Bu sayılara bakıldığı zaman kolorektal kanser kadınarda ve erkeklerde en yaygın üçüncü kanser olma özelliğ taşıyor. Çoğu kolorektal kanser benign poliplerin dönüşümü ile oluştuğu için erken tanı ve tedavi çok büyü önem taşıyor. Ancak tümör eğer yayılım gösterdiyse sağ kalım oranları genellikle düşük seviyelerde kalıyor.

Kolorektal kanser hastalık modellerini kullanan araştırmacılar STING sinyalinin kaybı durumunda DNA’sı hasarlı hücrelerin vücut tarafından tanınmasını negatif bir şekilde etkilediğini gösterdiler. Buna ek olarak bu sinyalin etkisiyle doku tamiri ve bağışıklık sisteminin anti tümöral yanıtında temel rolü olan sitokinlerin kanser hücrelerini eradike edebilecek miktarlarda üretilmediğini, üretimin yetersiz kaldığını buldular.

Araştırmacılar STING sinyalinin kaybı durumunda hasarlı DNA’ya sahip hücrelerin vücut tarafından elimine edilemediğini ve sonuçta bu tümöral hücrelerin çoğalarak vücut geneline yayıldıklarını tespit ettiler.

Araştırmacılar STING sinyalinin kolorektal kanser için olacağı gibi diğer kanserler için de bir tanısal biyobelirteç olması gerektiğini belirtiyorlar. Çalışmada STING sinyali kaybı olan kanser hücrelerinin kanser tedavisinde kullanılan onkolitik virüslerin saldırısına uğradığı da görüldü. Farklı çalışmalarda da STING sinyalinin potansiye aktivatörlerinin anti tümör immün yanıt açısından potansiyel tetikleyici oldukları gösterildi. Bu çalışmalar bir arada değerlendirildiği zaman STING sinyalinin kaybının kanser gelişimi açısından ve bu sinyali aktive etmenin anti kanser tedaviler açısından önemli olabileceği düşünülüyor.

Medikaynak Referanslar

Tianli Xia, Hiroyasu Konno, Jeonghyun Ahn, Glen N. Barber. Deregulation of STING Signaling in Colorectal Carcinoma Constrains DNA Damage Responses and Correlates With Tumorigenesis. Cell Reports, 2015; DOI: 10.1016/j.celrep.2015.12.029

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler