Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Primer ve metastatik tümörlere bakıldığında kolorektal kanserde KRAS gen mutasyon durumunun konkordans oranı yaklaşık % 95'dir. Rusya merkezli yapılan son çalışma ile primer tümör ve metastaz arasında KRAS, NRAS, BRAF ve PIK3CA mutasyonlarının diskonkordansı değerlendirildi.

Çalışmada seçilen araştırma yöntemi olan TaqMan probları ile DNA erime analizini yapıldı ve sonrasında Sanger sekanslama yöntemiyle KRAS eksonları 2 ve 3'te, NRAS eksonları 2 ve 3’te, BRAF ekson 15, PIK3CA ekzon 9 ve 20’de mutasyon arandı. Seçilen örnekler 65 primer tümör ve 83 metastaz olmak üzere 148 tümör dokusunu içermekteydi.

Tüm hastalara bakıldığında yaş ortalaması 57 yaş (31-76), % 48 oranında erkek popülasyon vardı. Hasta başına ortalama sayıdaki metastazektomi 1.3 (1-5) idi. Primer tümörler % 10.8 hastada kolonun sağ, ,% 35.4 sol bölümünde ve % 53.8 hastada ise rektumdaydı. Primer tümör rezeksiyonu ve metastazektomi arasında ortalama süre 13 ay idi. (1-63). Çoğu hastada (% 88) kemoterapi metastazektomi öncesinde kullanılmıştı ve hiçbirine anti-EGFR monoklonal antikor verilmedi.

Primer tümörlerde KRAS, NRAS, PIK3CA ve BRAF'daki mutasyonlar sırasıyla% 43.1,% 3.1,% 13.8 ve% 3.1 oranlarında pozitif bulundu. Diskonkordans ise tümörlerin %29.2'sinde tespit edildi . Oranlar KRAS'da% 16.9, NRAS'da% 3, PIK3CA'da% 12.3 ve BRAF’ta % 3 bulundu. Beyindeki metastazların tümünde KRAS ve PIK3CA mutasyon durumunda diskonkordans saptandı (p = 0.08). Ayrıca, peritoneal metastazların KRAS durumlarında diskonkordans vardı (p =0.02). Primer tümörde mutant RAS bulunan hastalarda wild tip RAS bulunanlara göre diskonkordans şansı daha yüksek bulundu (OR 4.5,% 95 GA 1.07-10.08, p = 0.04).

Yaş, cinsiyet, metastazlı organların sayısı, T ve N indeksleri, tümör derecesi, müsinöz bileşen, adjuvan kemoterapi, radyoterapi, primer tümörlerin yeri ve metastazların diğer lokalizasyonu, mutasyon durumundaki diskonkordansa etki etmektedir.

Sonuç olarak primer tümörler ile metastazlar arasında özellikle peritoneal ve beyin metastazları açısından KRAS, NRAS, PIK3CA ve BRAF mutasyon durumlarında diskonkordans bulunabilir. Ayrıca, primer tümör durumundaki mutant RAS durumunda metastazda RAS gen durumumunun değişimi mümkündür.

Medikaynak Referanslar

Fedyanin M. et al. Factors associated with disconcordance of KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA mutation status in the primary tumor and metastases in patients (pts) with colorectal cancer (CRC). 529P

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler