Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tümörlerin progresyonunda mikroçevrelerini infiltre eden monosit ve makrofajların önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Böyle bir korelasyon olup olmadığı çeşitli tümör tiplerinde daha önce yapılmış bazı çalışmalarla değerlendirilmişti. Kolorektal kanser hastalarında dolaşımda bulunan monositlerin ve tümörleri infiltre eden makrofajların frekansı ve bunun hastalık oluşumu ve progresyonu ile ilişkisi Çin merkezli bir çalışma ile değerlendirildi.

Çalışmaya 46 kolorektal kanser hastası ve 22 sağlıklı kontrol dahil edildi. Dolaşımdaki farklı alt serilerdeki monositler flow sitometri ile değerlendirilirken makrofajların farklı alt serileri ise 30 tümör dokusu ve 12 non-tümör dokunun lamina propria mononükleer hücrelerinden analiz edildi. Bunlara ek olarak karsinoembriyonik antijen ve plazma sitokin düzeyleri de ölçüldü ve bu değerlerin birbirleriyle potansiyel ilişkileri değerlendirildi.

Bu ölçümler sonunda CD14+CD169+ dolaşan monositler ve tümör infiltre edici makrofajlar ile plazma IL-10 ve CEA düzeyleri arasında pozitif bir korelasyon bulunduğu saptandı. Aynı zamanda hastalık evresi ile de bir pozitif korelasyon mevcuttu.

Bu çalışma ile görüldü ki of CD14+CD169+ hücrelerin frekansında bir artış ile kolorektal kanser oluşumu ve progresyonu arasında bir ilişki olabilir ve bu yükselme kolorektal kanserin patolojik derecesin değerlendirme için bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.Şekil: Kolorektal kanser dokularında CD14+CD169+ makrofaj karakterizasyonu

Medikaynak Referanslar

Li C et al. C A Higher Frequency of CD14+CD169+ Monocytes/Macrophages in Patients with Colorectal Cancer. PLoS One. 2015 Oct 28;10(10)

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler