Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kronik lenfositik lösemide (KLL) kompleks karyotip (CK) negatif bir prognostik faktördür. Bununla birlikte, CK heterojen bir sitogenetik kategoridir. Bir CK'nın negatif prognostik etkisinin, KLL hastaları için Uluslararası Prognostik İndeksten (KLL-IPI) ve mutasyona uğramamış IGHV genleri ve / veya 11q / 17p delesyonları dahil olmak üzere yüksek riskli KLL özelliklerinden bağımsız olduğu gösterilmiştir. CK'lı KLL hastaları, sayısal ve yapısal anomaliler dahil olmak üzere çeşitli sitogenetik bozukluklar gösterebilir. CK içindeki spesifik sitogenetik modellerin klinik sonuç ile ilişkili olup olmadığı bilinmemektedir.

İtalyan araştırmacılar, CK'lı KLL hastalarında sayısal veya yapısal kromozomal anormalliklerin varlığının farklı klinik veya biyolojik özellikler ile ilişkili olup olmadığını araştıran yeni bir çalışma yaptılar. Çalışma kohortu, tedavi edilmemiş KLL'si olan ve 2000 ile 2017 yılları arasında tanı konulan CK'lı 90 hastayı içeriyordu. PB numuneleri üzerinde sitogenetik analiz gerçekleştirildi ve bir karyotip, aynı klonda en az 3 kromozom aberasyonunun varlığında kompleks olarak tanımlandı. Her biri en az beş hastada görülen monozomiler, trizomiler, delesyonlar, dengeli translokasyonlar, kromozom ilaveleri, türevleri, insersiyonlar, duplikasyonlar, halka, disentrik ve markör kromozomlar dahil dengesiz yeniden düzenlemeler ve >5 anomalinin varlığı gibi sitogenetik bozukluklar göz önünde bulunduruldu. IGHV durumu, mutasyon analizleri ve gen ekspresyon profili (GEP) analizi IGHV genleri, genomik DNA'dan çoğaltıldı ve mutasyona uğramış ve uğramamış vakalar arasında ayrım yapmak için germ hattı dizisine % 98 homoloji kesimi ile standart metotlara göre sekanslandı. Kategorik değişkenler için Fisher testi uygulandı. İlk tedavi için geçen zaman (TTFT), tanı ile ilk basamak tedavisinin başlangıcı arasındaki süre olarak hesaplandı. Genel sağ kalım (OS), herhangi bir nedene bağlı olarak ya da son hasta takibine kadar tanısı olana kadar ölüm tarihine göre hesaplandı. TTFT'de anlamlı bağımsız prognostik değişkenleri tanımlamak için orantısal risk regresyon analizi kullanıldı.

Dengesiz Yeniden Düzenleme Prognozu Etkileyebilir

Çalışma grubu, tedavi edilmemiş KLL olan ve 2000 ile 2017 yılları arasında tanı konulan CK'lı 90 hastayı içeriyordu. Bu KLL kohortunun ortalama yaşı 67,4 ve ortalama takip süresi 51,3 aydı. Tek değişkenli analizde, daha düşük bir OS, 65 yaş, dengesiz yeniden düzenlemeler ve 5 veya daha fazla anomalinin varlığı ile ilişkiliydi. Çok değişkenli analizler > 65 yaş ve dengesiz yeniden düzenlemelerin OS'de negatif prognostik etkiye sahip olduğunu doğruladı. Dengesiz yeniden düzenlemeleri olan hastalarda, 11q delesyon ve trizomi insidansı daha düşük ve TP53 aberasyonları, monozomlar ve 5'ten fazla anormallik gösteren bir karyotip daha sık görüldü. TTFT göz önüne alındığında, tek değişkenli analizde, gelişmiş Binet evresi, değişmemiş IGHV ve dengesiz yeniden düzenlemeler daha kötü sonuçlarla ilişkiliydi. Çok değişkenli analizde, ileri evre, mutasyona uğramamış IGHV ve dengesiz yeniden düzenlemeler, TTFT üzerinde negatif prognostik etkilerini korudu. Dengesiz yeniden düzenlemeleri olan (N = 11) ve olmayan (n = 12) toplam 23 hastanın mRNA ekspresyon profillerinin analizinde, farklı olarak eksprese edilen 160 farklı gen tanımlandı. İncelenen olgular, yaş, evre, TTFT ve sağ kalım açısından tüm kohortun temsilcisiydi.

Araştırmacılar, dengesiz yeniden düzenlemeleri olan KLL hastalarının, farklı klinik ve biyolojik özelliklere sahip çok yüksek riskli KLL hastalarının bir alt kümesini temsil ettiğini gösterdiler. Bu hastaların tedavi sırasında tanımlanmasının ve yeni ajanların kombinasyonları dahil olmak üzere alternatif tedaviler için önceden düşünülmesinin önemi vurgulandı.

Medikaynak Referanslar

Rigolin et al.  In chronic lymphocytic leukaemia with complex karyotype, major structural abnormalities identify a subset of patients with inferior outcome and distinct biological characteristics, British Journal of Haematology 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler