Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İnsanlar köpeği evcilleştirdiklerinden beri, sadık, itaatkâr ve koruyucu olan bu hayvan sahibine arkadaşlık ve duygusal olarak dostluk göstermiştir. Johns Hopkins Medicine'da yapılan bir araştırma, erken yaşlardan itibaren "insanın en iyi arkadaşının yakınında olmanın da sağlığa yararlı olabileceğini ve yetişkinlikte şizofreni ihtimalini azaltabileceğini düşündürmektedir. Köpeğin bu durumun önlemesine rağmen, araştırmacılar, kediler ile büyümenin ileri yaşlarda şizofreni veya bipolar bozukluk arasında olumlu veya olumsuz herhangi bir bağlantı olup olmadığı konusunda emin değiller. Araştırmada ciddi psikiyatrik bozukluklar, bağışıklık sistemindeki erken yaşta çevresel maruziyetlere bağlı değişikliklerle ilişkilendirildi ve ev hayvanları genellikle çocukların yakın temasta bulunduğu ilk şeylerden biri olduğu için, bir bağlantı olasılığını araştırmak mantıklı bulundu.

Araştırmacılar, yaşamın ilk 12 yılında evcil bir kedi veya köpekle büyümenin ileri yaşlarda şizofreni veya bipolar bozukluk arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmacılar, yaşamın erken döneminde köpeğe sahip kişilerin şizofreni geliştirme riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gördüklerine şaşırdılar. Çalışılan tüm yaş aralıklarında, köpekler ve bipolar bozukluk veya kediler ve her iki psikiyatrik bozukluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Bu çalışmada araştırmacılar, 18-65 yaşları arasında 396 şizofreni hastası, 381 bipolar bozukluğu ve 594 kontrol grubundan oluşan 1.371 erkek ve kadın ile çalışmayı yaptı. Her bir kişi hakkında yaş, cinsiyet, ırk/etnik köken, doğum yeri ve en üst düzeyde ebeveyn eğitimi (sosyoekonomik durumun bir ölçüsü olarak) bilgileri belgelenmiştir.

Şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalar, Sheppard Pratt Sağlık Sisteminin yatan hasta, gündüz hastanesi ve rehabilitasyon programlarından alındı. Kontrol grubu üyeleri Baltimore bölgesinden alındı ve mevcut veya geçmiş psikiyatrik bozukluklar için tarandı. Araştırmacılar, bulguların, 13 yaşından önce bir evcil köpeğe maruz kalan kişilerin, ileri yaşlarda şizofreni tanısının önemli ölçüde (%24 kadar) daha düşük olasılığa sahip olduğunu söylüyorlar. Şizofrene karşı en büyük koruyucu etki, doğumda evcil köpeği olan veya doğumdan sonra ancak 3 yaşından önce maruz kalan çocuklar için bulundu. Genel olarak, incelenen tüm yaşlar için, kediler ile şizofreni veya bipolar bozukluk geliştirme riski arasında bağlantı kurulamadığından evcil kedilere erken maruz kalma sonuçları nötr idi.

Kedilerle de İlk Ne Zaman Temas Kurduğunuz Önemli

Ancak, kedilerle ilk teması 9 ve 12 yaşları arasında gerçekleşenlerde her iki bozukluğu geliştirme riski biraz arttı. Bu, maruz kalma zamanının riski değiştirmesi açısından kritik olabileceğini gösterir. Şizofreni için şüpheli bir evcil hayvan kaynaklı tetikleyici örneği, kedilerin dışkısı yoluyla insanlara iletilen bir parazitin ana konakçıları olduğu bir hastalık olan toksoplazmoz hastalığıdır. Gebe kadınlara yıllarca plasentadan fetüslerine geçme ve enfeksiyonla doğan bir çocukta düşük, ölü doğum veya potansiyel olarak psikiyatrik bozukluklara neden olma riski nedeniyle kedi çöp kutularına dokunmamaları tavsiye edilmiştir. Araştırmacılar, 1953'ten 2004'e kadar yapılan araştırmaları inceleyerek Toksoplazmoza ve şizofreni gelişme riskine neden olan parazite maruz kalan kişiler arasında istatistiksel bir bağlantı olduğunu gösteren kanıtlar buldu. Araştırmacılar, şizofreni de dahil olmak üzere ciddi psikiyatrik bozukluk teşhisi konan bu çalışmalarda çok sayıda insanın toksoplazmoz parazitine karşı yüksek düzeyde antikora sahip olduklarını bulmuşlardır. Evcil hayvan maruziyeti ve psikiyatrik bozukluklar arasındaki ilişkilerin altında yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılması, uygun önleme ve tedavi stratejileri geliştirmemize olanak sağlayacaktır.

Medikaynak Referanslar

Johns Hopkins Medicine. "Early-life exposure to dogs may lessen risk of developing schizophrenia: Findings do not link similar contact with cats to either schizophrenia or bipolar disorder." ScienceDaily. ScienceDaily, 18 December 2019. .

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler