Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'nde çevrimiçi olarak yayınlanan mevcut kanıtların birleştirilmiş bir analizi, süresi önemli olmaksızın koşmanın, herhangi bir nedenden ötürü ölümden önemli ölçüde daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, daha fazla insanın koşmaya başlamasıyla - ve daha çok ya da hızlı koşmak zorunda kalmazlarsa - muhtemelen nüfus sağlığı ve ömrün uzunluğu konusunda önemli gelişmelerin olacağını öngörmektedir. Diğer taraftan, araştırmacılara göre, herhangi bir nedenden ve özellikle kardiyovasküler hastalık ve kanserden dolayı oluşan ölüm riskini ortadan kaldırmak için koşmanın ne kadar iyi olduğu konusunda net veriler bulunmamaktadır. Bir kişinin bu potansiyel faydaları elde etmek için ne kadar koşması gerektiği veya sıklığı, süreyi ve hızı artırmanın - diğer bir deyişle 'dozu' artırmanın - daha da avantajlı olup olmadığı da açık değildir.

Egzersiz ile Risk Azalıyor

Araştırmacılar bu konudaki çalışmaları için geniş bir yelpazedeki akademik veritabanlarında bulunan konuyla ilgili yayınlanmış araştırmaları, konferans sunumlarını ve doktora tezlerini sistematik olarak gözden geçirdi. Ayrıca, koşma (jogging) ile tüm nedenlerden, kardiyovasküler hastalıktan ve kanserden kaynaklanan ölüm riski, arasındaki ilişkiyi araştırdılar. Tarama sonunda, sağlığı 5.5 ila 35 yıl arasında izlenen 232.149 kişiyi kapsayan 14 uygun çalışma bulundu. Bu süre zarfında, çalışma katılımcılarından 25.951 kişi öldü. Çalışma verileri toplandığında, herhangi bir miktar koşma, hiç koşmamaya kıyasla her iki cinsiyet için de %27 daha düşük şekilde tüm nedenlerden kaynaklanan ölüm riski ile ilişkilendirildi. Ek olarak, koşma, %30 kardiyovasküler hastalık sebepli ve %23 kanser sebepli daha düşük ölüm riski ile ilişkiliydi. Küçük dozlar bile - örneğin, haftada bir kez veya daha az, her seferinde 50 dakikadan az süren ve saatte 8 kilometrenin altında bir hızda, hala önemli sağlık / uzun ömür faydaları ile ilişkili olduğu görüldü. Bu nedenle, önerilen haftalık güçlü fiziksel aktiviteden 25 dakika daha az koşmak ölüm riskini azaltabilir. Araştırmacılar, bu durumun, yeterli egzersiz yapmanın ana engeli zaman eksikliği olan kişiler için potansiyel olarak iyi bir seçenek haline getirdiğini ifade etti. Ancak analiz, 'dozu' artırmanın, herhangi bir nedenden ötürü ölüm riskinin daha da düşmesiyle ilişkili olmadığını gösterdi.

Bilim insanları yaptıkları çalışmanın, gözlemsel bir çalışma olduğunu ve bu sebeple yukarıda bahsedilen ilişkilerin nedenlerinin tespit edilemeyeceğini belirttiler. Ayrıca araştırmacılar, bu çalışmaya dâhil edilen çalışma sayısının az olduğunu ve yöntemlerinin önemli ölçüde değiştiğini ve sonuçları etkilemiş olabileceğini belirtti. Bununla birlikte, herhangi bir koşu miktarının hiç olmamasından daha iyi olduğunu ileri sürerek dozuna bakılmaksızın koşuya artan katılım oranlarının, muhtemelen nüfus sağlığı ve uzun ömürlü olma konusunda önemli iyileşmelere yol açacağı sonuca vardılar.

Medikaynak Referanslar

BMJ. "Any amount of running linked to significantly lower risk of early death: Substantial improvements in population health/longevity likely if more people took it up, say researchers." ScienceDaily. ScienceDaily, 4 November 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler