Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) için potansiyel bir tedavi hedefi olan Notch-ailesi ligand delta biçimli protein 3 (DLL3) ifadesi gerçek dünya ortamında değerlendirilmemiştir. DLL3’ün KHAK için bir tedavi hedefi olarak gerçek dünyadaki faydasını belirlemek için, KHAK hastalarında DLL3 prevalansını değerlendiren, bugüne kadar yapılmış en büyük retrospektif, uluslararası, girişimsel olmayan çalışma gerçekleştirilmiştir.

DLL3 ifadesi, arşivlenmiş histolojik ve sitolojik numunelerde (bağımsız ve eşleştirilmiş) immünohistokimya kullanılarak değerlendirilmiş ve demografik hasta bilgileri, klinik hastalık karakteristikleri ve sağkalım ile ilişkilendirilmiştir. Birinci sonlanım noktası, tümör hücrelerinin ≥%25’inde DLL3 ifadesi bulunan hastaların oranı olmuştur. DLL3 ifadesinin konkordansı, eşleştirilmiş numunelerde değerlendirilmiştir.
1073 hastadan bağımsız tümör numuneleri toplanmıştır. Biyopside ortalama yaş 66 olmuştur (SD, 10); hastaların 682’si (%64) erkektir. 36 hastadan eşleştirilmiş numuneler toplanmıştır. Biyopside ortalama yaş 62 olmuştur (SD, 11); hastaların 16’sı (%44) erkektir. Hastaların büyük kısmının ECOG performans durumu 0-1 arasında olmuştur, Yine hastaların büyük kısmı sigara kullanan/kullanmış bireylerdir ve ≥1 daha önce tedavi almışlardır. Pozitif DLL3 ifadesi (tümör hücrelerinin ≥%25’i olarak tanımlanmıştır), 1 numuneli ve ölçülebilir DLL3 ifadesi 1050 hastanın 895’inde (%85) tespit edilmiştir; 1050 hastanın 719’u (%68) yüksek DLL3 ifadesine sahip olmuştur (tümör hücrelerinin ≥%75’i olarak tanımlanmıştır). Eşleştirilmiş numuneler arasında DLL3 ifadesinin konkordansı %88 olmuştur (n = 17; Cohen’in kappa P değeri, 0,9412). DLL3 ifadesine bağlı, eksiksiz verilere sahip ölçülebilir hastalar için KHAK tanısının toplam medyan sağkalımında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (negatif DLL3 ifadesi [n = 139], 9,5 ay; pozitif DLL3 ifadesi [n = 747], 9,5 ay; ölçülebilir tüm hastalar [n = 893, 9,5 ay).

Bu gerçek dünya epidemiyolojik bulguları, DLL3’ün KHAK hastalığının evrelerinde güçlü bir şekilde ifade edildiğini ve mevcut klinik çalışma verileriyle uyumlu olarak, tedaviye rağmen stabil kaldığını göstermektedir. Bu çalışmada gözlemlenen DLL3’ün toplam sağkalım ile ilgili herhangi bir rolü olmamıştır.

Medikaynak Referanslar

Rojo, Federico et al.International real-world study of DLL3 expression in patients with small cell lung cancer. Lung Cancer, Volume 147, 237 - 243. https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2020.07.026.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler