Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bilim insanları, küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK), küresel olarak önemli ölçüde yüksek morbidite ve mortalite oranları ile ilişkili yaygın bir malign tümör olduğunu belirtmişlerdir. Son istatistiksel veriler, 2020'de 228.820 yeni akciğer kanseri vakası ve 135.720 ölüm olacağını göstermektedir. KHDAK için geleneksel tedaviler arasında cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi (RT) yer almaktadır. Lokal olarak ilerlemiş ve metastatik KHDAK'nin belirtilen kombinasyon tedavileri kullanılarak son on yılda tedavisindeki ilerlemeye rağmen, bilim insanları bu malignitenin hayatta kalma oranları ve lokal kontrol oranlarının tatmin edici olmadığını ifade etmişlerdir. Şu anda, bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri (ICI'ler) yeni anti-kanser ilaçları olarak umut verici sonuçlar göstermiştir. ICI'ler, T hücre inhibitör yollarını ortadan kaldırabilen monoklonal antikorlar olarak tanımlanmaktadır.

Programlanmış hücre ölüm proteini 1 / programlanmış hücre ölümü ligand-1 (PD-1 / PD-L1) inhibitörleri, ICI'lerin en önemli ve sıklıkla kullanılan sınıfını temsil etmektedir. PD-1 / PD-L1 inhibitörleri ve KHDAK için radyoterapi (RT) kullanan kombinasyon tedavisinin rolünü araştırmak için son zamanlarda klinik araştırmalar giderek daha fazla yapılmaktadır. Bu kombinasyon, "kombine radyo-immünoterapi olarak adlandırılmakla birlikte, KHDAK'li hastalarda kombine radyo-immünoterapinin etkililiği ve toksisite profiline ilişkin çelişkili sonuçlar çıkarılmıştır. Araştırmacılar bazı klinik çalışmaların, kombine radyo-immünoterapinin uygulanmasını desteklediğini belirtmişlerdir. PACIFIC çalışması, durvalumab ile tedavi edilen ve ardından radyokemoterapi ile tedavi edilen ve bu hasta popülasyonunda, tek başına radyokemoterapi ile tedavi edilenlere göre önemli ölçüde daha iyi genel sağkalım (OS) ve progresyonsuz sağkalım (PFS) bildiren lokal olarak ilerlemiş KHDAK hastalarını içermiştir. Çalışmada advers olaylar (AE'ler) gruplar arasında benzerlik göstermiştir. KEYNOTE-001 çalışması aynı eğilimi bildirmiş olmakla birlikte herhangi bir bölgeye uygulanan RT öyküsünün, kabul edilebilir toksisite ile pembrolizumab ile tedavi edilen metastatik KHDAK hastalarında PFS ve OS'yi uzatabileceği gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışmada araştırmacılar, KHDAK'lı hastaların tedavisi için RT ve PD-1 / PD-L1 inhibitörleri kullanarak kombinasyon tedavisinin güvenliliği ve etkililiğinin sistematik bir gözden geçirmesi ve meta-analizini gerçekleştirdiklerini bildirmişlerdir. İlgili tüm çalışmalar için China Biology Medicine, EMBASE, Cochrane Library ve PubMed veritabanlarında arama yapılmış olmakla birlikte meta-analiz için Stata yazılımı sürüm 12.0 kullanılmıştır.

İlerlemiş KHDAK'lı hastalarda ciddi advers olaylar

Çalışmanın, KHDAK'lı 2027 hastayı dahil eden 20 klinik çalışmayı içerdiği bildirilmiştir. Kombinasyonsuz tedavi ile karşılaştırıldığında, PD-1 / PD-L1 inhibitörleri ve RT kullanılan kombinasyon tedavisi, uzun süreli genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım ile ilişkilendirilmiştir. Kombinasyon tedavisinin ayrıca objektif yanıt oranını ve hastalık kontrol oranını iyileştirdiği bildirilmiştir. Bu meta-analiz, kombinasyon dışı tedaviye kıyasla, PD-1 / PD-L1 inhibitörleri ve RT kullanan kombinasyon tedavisinin ciddi advers olay oranlarını artırmadığını göstermiş olmasına karşın araştırmacılar bu yaklaşımın, immün sistemle ilişkili 1-2 derece veya radyasyon pnömonisi oranını arttırdığını belirtmişlerdir. Alt grup analizleri, PD-1 / PD-L1 inhibitörlerinin sekansının RT'yi izlediğini ortaya çıkarmış ve burada eşzamanlı PD-1 / PD-L1 inhibitörü ve RT, PD-1 / PD-L1 inhibitörünü takip etmiştir.

Çalışmada stereotaktik vücut RT veya stereotaktik radyocerrahinin PD-1 / PD-L1 inhibitörleri ile kombinasyonunun, ilerlemiş KHDAK'lı hastalarda geleneksel RT ile PD-1 / PD-L1 inhibitörlerinin kombinasyonundan daha etkili olabileceği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak araştırmacılar, PD-1 / PD-L1 inhibitörleri ve RT kullanan kombinasyon tedavisinin, ilerlemiş KHDAK'lı hastalarda ciddi advers olaylarda artış olmadan OS, PFS ve tümör yanıt oranlarını iyileştirebileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, kombinasyon tedavisinin hafif pnömoni insidansını artırdığı gösterilmiştir.

Medikaynak Referanslar

Geng Y, Zhang Q, Feng S, Li C, Wang L, Zhao X, Yang Z, Li Z, Luo H, Liu R, Lu B, Wang X. Safety and efficacy of combination therapy using programmed cell death protein-1/programmed cell death ligand-1 inhibitors and radiotherapy in patients with non-small-cell lung cancer: A systematic review and meta-analysis. Cancer Med. 2021 Jan 19. doi: 10.1002/cam4.3718. Epub ahead of print. PMID: 33465302.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler