Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde C-ros onkojen 1 (ROS1) geninin yeniden düzenlenmesi, küçük hücreli dışı akciğer karsinomların (KHDAK) tedavisinde kullanılan hedeflenmiş tirozin kinaz inhibitörleri (TKI'ler) için önemli bir biyobelirteç haline gelmiştir. CAP / IASLC / AMP test rehberleri, tarama testi olarak ROS1 immünohistokimya (IHK) kullanımını desteklemekte, pozitif sonuçlarda ise sitogenetik veya moleküler testler ile doğrulanması gerektiğini belirtmektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada, araştırmacılar gerçek dünya verileri elde etmek için yeni bir anti-ROS1 IHK antikorunu (SP384) büyük çok merkezli bir çalışmada değerlendirdiler.

Özgüllükten Ödün Vermeden Hassas

Çalışma kapsamında 43 ROS1 FISH-pozitif ve 193 ROS1 FISH-negatif KHDAK örneği incelendi. Tüm örnekler iki farklı antikorla (D4D6 ve Ventana SP384) tarandı ve farklı yorumlama kriterleri FISH yöntemi ile karşılaştırıldı. FISH-pozitif örnekler ayrıca yeni nesil sekanslama yöntemi ile de analiz edildi.

H skoru ≥ 150 veya 2+ ile boyanmış tümör hücrelerinin %≥70'inin SP384 klonuyla varlığı, optimum cut-off değerindeydi (%93 duyarlılık, %100 özgüllük ile). D4D6 klonu, H skoru ≥100 (%91 duyarlılık ve %100 özgüllük) ile benzer sonuçlar gösterdi.

Araştırmacılar, yeni SP384 ROS1 IHK klonunun özgüllükten ödün vermeden hassasiyet gösterdiğini, bu yüzden yeni test tekniğinin, bu hastalarda önerilen test algoritmaları için başka bir analitik seçenek olduğunu belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Conde E et al. Assessment of a New ROS1 Immunohistochemistry Clone (SP384) for the Identification of ROS1 Rearrangements in Non-Small Cell Lung Carcinoma Patients: the ROSING Study. J Thorac Oncol. 2019 Jul 23. pii: S1556-0864(19)30562-3.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler