Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), morbiditesi ve mortalitesi yüksek yaygın bir malign tümördür. Cerrahi rezeksiyon ve adjuvan kemoterapi de dahil olmak üzere geleneksel tedaviler önemli ilerleme kaydetmiş olsa da nüks ve metastaz nedeniyle KHDAK hastalarının prognozu düzelmemiştir. Daha etkili KHDAK tedavilerinin geliştirilebilmesi için KHDAK tümör oluşumunun altında yatan mekanizmaların araştırılması zorunludur.

Son yıllarda, bazı araştırmacılar insan genomunun yaklaşık %90'ının aktif olarak kodlamayan RNA'ya yazılacağını bildirmektedir. Kodlamayan RNA'ların ayrı bir grubu olan sirküler RNA'ların (circRNA) kanser de dahil olmak üzere insan hastalıklarının tanı ve prognozunda önemi vurgulanmaktadır. Birçok makale ile circRNA’ların anormal ekspresyonunun KHDAK tümör oluşumu ve ilerlemesi ile korelasyonu belgelenmiştir.

Bu çalışma, KHDAK progresyonunda circ_0003028 rolünü ve mekanizmasını araştırmak için tasarlanmıştır.

Bu çalışmada circ_0003028, mikroRNA-1298-5p (miR-1298-5p) ve glutamik oksalasetik transaminaz 2 (GOT2) düzeyi gerçek zamanlı nicel polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) ile saptanmıştır. circ_0003028 lokalizasyonu subsellüler fraksiyon tayini ile analiz edilmiştir. Hücre çoğalması, koloni sayısı, hücre döngüsü ilerlemesi, apoptoz, göç, invazyon ve anjiogenez Hücre Sayma Kiti-8 (CCK-8), koloni oluşumu, akış sitometrisi, transwell ve tüp oluşumu analizleri ile ölçülmüştür. Beclin1, ışık zinciri 3 (LC3)-II/LC3-I, GOT2, çoğalan hücre nükleer antijeni (PCNA) düzeyleri; Western blot testi ile ölçülmüştür.

MiR-1298-5p ve circ_0003028 veya GOT2 arasındaki bağlama ilişkisi, sirküler RNA Interactome veya starbase ile hesaplanmıştır ve daha sonra dual-luciferase reporter, RNA Immunoprecipitation (RIP) ve RNA pull-down ile doğrulanmıştır. Circ_0003028’in KHDAK tümör büyümesindeki biyolojik rolü in vivo xenograft tümör modeli ile incelenmiştir. KHDAK doku ve hücrelerinde circ_0003028 ve GOT2 artarken, miR-1298-5p'nin azalmış olduğunu saptanmıştır.

Ayrıca, circ_0003028 hücre proliferasyon yeteneği, göç, invazyon, anjiogenezi frenlerken, in vitro KHDAK hücrelerinde apoptoz ve otofajiyi kolaylaştırmıştır. Mekanik analiz, circ_0003028’in miR-1298-5p üzerinden GOT2 ekspresyonunu düzenlediğini keşfetmiştir. Circ_0003028 knockdown in vivo KHDAK hücrelerinin büyümesini engellemiştir. Birlikte ele alındığında, circ_0003028 knockdown, miR-1298-5p/GOT2 eksenini düzenleyerek KHDAK ilerlemesini kısmen bastırabilir ve KHDAK için terapötik hedef oluşturabilir.

Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar circ_0003028’in GOT2 ekspresyonunu düzenlemek için miR-1298- 5p‘i tutarak, KHDAK ilerlemesini teşvik edebileceğini öne sürmektedir. Bulgularımız KHDAK tedavisi için önemli bir klinik öncesi veri sağlamaktadır.

Gelecekteki araştırmalarda, circ_0003028 / miR-1298-5p / GOT2 ekseninin KHDAK'de glutamin metabolizması üzerindeki düzenleyici etkisine odaklanılması planlanmaktadır. Önceki KHDAK çalışmaları ile karşılaştırıldığında, bu makalenin yeniliği, sadece rekabetçi endojen RNA'ya (ceRNA) dayalı circRNA-miRNA-mRNA ağını zenginleştirmekle kalmayıp, farelerde circRNA temelli deneylerin işlevsel rolünü de araştırmasıdır.

Araştırmada öne çıkan gelişmeler

(1) KHDAK doku ve hücrelerinde Circ_0003028'in artması

(2) Circ_0003028’in KHDAK hücre progresyonunu hızlandırması

(3) KHDAK'de Circ_0003028/miR-1298-5p/GOT2 ekseninin önemi.

Medikaynak Referanslar

Circular RNA circ_0003028 contributes to tumorigenesis by regulating GOT2 via miR-1298-5p in non-small cell lung cancer, Bioengineered 2021, Vol. 12, No. 1, 2326–2340 https://doi.org/10.1080/21655979.2021.1935064

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler