Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Küme baş ağrısı, günde 8 kereye kadar meydana gelen, kraniyal otonomik özellikler veya huzursuzluk ile ilişkili olan, 15–180 dakika süren şiddetli tek taraflı ağrı ile karakterize primer bir baş ağrısı hastalığıdır. Küme baş ağrısının akut tedavisinde, seçenekler sınırlıdır ve çeşitli nedenlerden dolayı yüksek akışlı oksijen çok dikkat çekmiştir. Oksijenin minimal yan etkileri, kontrendikasyonları ve kısıtlamaları vardır.

Akut küme baş ağrısı ilaçlarının, oksijen gibi önerilen tedaviler, opioidler gibi yaygın olarak kullanılan ilaçlar ve intranazal ketamin gibi yeni ortaya çıkan ilaçlar da dahil olmak üzere, geniş bir uluslararası örnekteki etkililiğinin ve yan etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yeni bir çalışma yapıldı. Araştırmacılar bu çalışmada özellikle 65 yaş ve üstü büyük bir katılımcı grubuna odaklandılar.50'den fazla ülkeden gelen katılımcıların ve ABD, Birleşik Krallık ve Kanada'nın büyük çoğunluğunun bulunduğu Küme Baş Ağrısı Anketinden veriler sunuldu.

İnternet tabanlı araştırma, çalışmaya dahil etme / etmeme kriterlerinin bir parçası olarak, kullanılan küme baş ağrısı tanı kriterlerine ilişkin soruların yanı sıra, ilaçların etkinliği, fiziksel ve tıbbi komplikasyonlar, psikolojik ve duygusal komplikasyonlar, duygu durum skorları ve ilaç kullanmadaki zorluklar hakkında sorular içeriyordu. Tanısal sorular, olası küme baş ağrısına sahip ayrı bir yanıtlayıcı grubu oluşturmak için de kullanıldı.

Oksijen Tedavisi Daha Az Komplikasyonlu

Ankete toplam 3251 kişi katıldı ve 1604’ü küme baş ağrısı ve 589’u olası küme baş ağrısı olmak üzere 2193 katılımcı çalışma için kriterleri karşıladı. Küme baş ağrısı çeken katılımcıların %68,8'i erkekti ve %78'i epizodik küme baş ağrısına sahipti. Katılımcıların yarısından fazlası triptanlar (% 54) ve oksijen (%54) için tam veya çok etkili bir tedavi olduklarını bildirdi. Katılımcıların %14 ila 25'i ergot türevleri (dihidroergotamin %25, kafein / ergotamin %17), kafein ve enerji içecekleri (%17, 7/41), intranazal ketamin (%14, 5/37) için tam veya çok etkili bir tedavi olduğunu bildirdi. %10'dan daha azı, opioidler (%6), intranazal kapsaisin (%5) ve intranazal lidokain (%2) için tam veya çok etkili bir tedavi olduklarını bildirdi. Advers olaylar özellikle oksijen (hiç veya minimum fiziksel ve tıbbi komplikasyonlar %99, hiç veya minimum psikolojik ve duygusal komplikasyonlar %97), intranazal lidokain (hiç veya minimum fiziksel ve tıbbi komplikasyonlar %97, hiç veya minimum psikolojik ve duygusal komplikasyon %98), intranazal ketamin (hiç veya minimum fiziksel ve tıbbi komplikasyon %95, hiç veya minimum psikolojik ve duygusal komplikasyon %98) intranazal kapsaisin (hiç veya minimal fiziksel ve tıbbi komplikasyonlar %91, hiç veya minimal psikolojik ve duygusal komplikasyonlar %94) ve kafein ve enerji içecekleri (hiç veya minimum fiziksel ve tıbbi komplikasyonlar %89, hiç veya minimal psikolojik ve duygusal komplikasyonlar %91) olarak kaydedildi. Toplam 1604 küme baş ağrısı yanıtlayıcısının 139'u (%8,7) 65 yaş ve üzerindeydi ve genel etkinlik için benzer etkinlik ve yan etki bildirdiler. Olası küme baş ağrısı şikayeti olan 589 katılımcı, küme baş ağrısı tam teşhisi konan katılımcılara benzer ilaç etkinliğini bildirdiler.

Araştırmacılar oksijenin, büyük bir uluslararası örnekte küme baş ağrısında az komplikasyon ile oldukça etkili bir tedavi olduğunu belirttiler. Olası küme baş ağrısı hastalarının, küme baş ağrısı tam tanısı konan hastalardaki gibi akut ilaçlara benzer şekilde yanıt verdiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Stuart M. Pearson, Mark J. Burish, Robert E. Shapiro, Yuanqing Yan, Larry I. Schor. Effectiveness of Oxygen and Other Acute Treatments for Cluster Headache, Headache. 2019;59(2):235-249.

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler