Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Bugünün müdahaleleri geçmişin yenilikleridir. Onlar olmadan sağlıklı yaşamlar oldukları kadar uzun olmazdı. İnovasyon, bilinen tedaviler olmaksızın hastalıkların üstesinden gelmek ve işe yarayan müdahalelere kabul ve bağlılığı artırmaya yardımcı olmak için kritik olmaya devam etmektedir. Bir refah reçetesi olan McKinsey Global Enstitüsü, 2040 yılına kadar sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek, şu anda devam etmekte olan 10 umut verici yeniliği belirlemiştir. Araştırmacılar bu 10 yeniliği omik ve moleküler teknolojiler, yeni nesil ilaçlar, hücresel terapi ve rejeneratif tıp, yenilikçi aşılar, gelişmiş cerrahi prosedürler, bağlantılı ve bilişsel cihazlar, elektrokötikler, robotik ve protezler, dijital terapötikler ve teknik özellikli bakım sunumu olarak sıralamışlardır. Enstitü karşılanmamış en büyük ihtiyaçları karşılayan teknolojilere odaklanarak, bu yeniliklerin etkisini uzmanlarla görüşerek ve her bir hastalığın mevcut biyolojik anlayışını ve ayrıca finansmanla ölçülen yeni teknikleri çevreleyen çaba ve heyecanı değerlendirerek belirlediklerini açıklamıştır. Şu anda boru hattında bulunan yeniliklerin potansiyel kapsamını belirlemek ve boyutlandırmak doğası gereği çok önemlidir, ancak bu teknolojilerin hastalık yükünü yüzde 6 ila 10 oranında azaltabileceği tahmin edilmekte olup 2040 yılına kadar istek uyandıran ancak gerçekçi benimseme oranlarının, bilinen müdahalelerden yüzde 40'ın üzerine çıkardığı varsayılmıştır. Bu yeniliklerden bazıları yalnızca bir dizi hastalığı tam olarak iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşlanmanın temelindeki biyolojiyi ele alarak ve dolayısıyla yaşla ilgili çeşitli koşulların başlangıcını erteleyerek sağlıklı yaşam sürelerini önemli ölçüde uzatabilir. Bu olasılıklar, çoğu semptomları azaltan veya hastalıkların ilerlemesini geciktiren ancak nadiren önleyen veya iyileştiren son 30 yılın yenilikleriyle keskin bir tezat oluşturmaktadır. Ayrıca, araştırmacılar burada belirledikleri yeniliklerin geçmiştekinden daha fazla dijital olarak etkinleştirilmiş olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, yapay zeka (AI) sistemleri, omiklerde ve gen düzenleme gibi moleküler teknolojilerde, daha hızlı ve daha doğru ilerlemeler sağlamaktadır. Biyo Devriminin temel bileşenleri olan bu teknolojiler, hücrelerdeki çeşitli molekül türlerini (DNA, RNA ve proteinler gibi) kullanan terapötik veya diagnostik olmakla birlikte bazı omik ve moleküler teknolojiler (örneğin, genom düzenleme) bu hücre içi bileşenleri düzenlemekte veya analiz etmektedir.

CRISPR gibi Gen Düzenleme Teknolojilerinin Kullanılması

Mevcut tedaviler, antimalaryal profilaktikleri ve farmasötik olmayan önlemleri (iç mekanda artık spreyleme ve böcek ilacı ile muamele edilmiş yatak ağları gibi) ve antimalaryal ilaçları içermektedir. Araştırmacılar CRISPR gibi gen düzenleme teknolojilerinin kullanılarak sıtma taşıyan sivrisinekleri genetik olarak modifiye etmenin, sivrisinek popülasyonunda modifiye edilmiş genleri çoğaltarak hastalık seviyelerini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtmişlerdir. Geleneksel kimyasal bileşiklerin (küçük moleküller) ve molekül sınıflarının daha yeni yinelemeleri, muhtemelen çoklu ve eşzamanlı hedef yapılarla tıbbi ilaçlar olarak kullanılabilirler. Hücresel yaşlanma, ilaç geliştirme için uygun bir alan olmayan kaçınılmaz bir fizyolojik süreç olarak kabul edilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar senolitiklerin hücresel iltihaplanma, işlev bozukluğu ve doku hasarına neden olabilecek yaşlanan hücreleri azaltabileceğini veya ortadan kaldırabileceğini göstermiştir. Ayrıca bunun yaşa bağlı hastalıkları geciktirmek için etkileri de bulunmaktadır. Hücresel terapi, hasarlı hücreleri veya dokuları değiştirmek veya onarmak için terapötik amaçlarla kullanılan, canlı hücrelerden türetilen biyolojik bir ürün olarak tanımlanmaktadır. Rejeneratif tıp, potansiyel olarak transplantasyona olan bağımlılığı azaltarak, hastalıklı veya yaralı doku ve organları restore etme gücüne sahiptir. Günümüzde tedavi esas olarak spesifik olmayan radyoterapi ve kemoterapötik ajanların yanı sıra cerrahi müdahalelere dayanmakta olup çoğu durumda, bu yaklaşımların etkisiz olduğu gözlemlenmiştir. CART hücresi tedavisi, bir hastanın T hücrelerini tümör hücrelerini hedef alacak şekilde yeniden programlamakta olup hastaya infüze edildiğinde, T hücreleri tümör hücreleri üzerindeki bir antijene bağlanarak onlara saldırıp yok etmektedir. Sonuç olarak yeni ilaçlar, prosedürler, tıbbi cihazlar, teknolojiler ve dağıtım modelleri biçimindeki yenilikler, dünya nüfusunun sağlığını iyileştirmeye devam etmek için açıkça kritik olamaya devam edecektir. Ancak bu yeniliklerin gerçekleştirilmesi, ilaç şirketleri, tıp ve diğer teknoloji şirketleri ve akademik çevreler tarafından sürekli Ar-Ge yatırımları gerektirecektir.

Medikaynak Referanslar

Ten innovations that can improve global health, Jaana Remes , Katherine Linzer , Shubham Singhal , Martin Dewhurst , Penelope Dash , Jonathan Woetzel , Sven Smit , Matthias Evers , Matt Wilson, Dr. Kristin-Anne Rutter , and Aditi Ramdorai, McKinsey,15 july 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler