Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kurşun maruziyeti, önemli sağlık problemlerine yol açtığı düşünülen bir sorundur. Maruz kalma, yakıt, boya ve sıhhi tesisatta kullanılan kurşunun yanı sıra, gıdalardan gelen sürekli maruziyetler, endüstriyel kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar ve kurşun akülerden kaynaklanan kirlenme sonucu ortaya çıkar.

Yeni tahminler, ABD'de iskemik kalp hastalığından 185.000 ölüm dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalığa bağlı 256000 erken ölümün orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde (şu anda 44 yaş ve üzerindeki kişiler) tarihsel kurşun maruziyetiyle bağlantılı olabileceğini göstermektedir. Bu sonuçlara Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlanan yaklaşık 20 yıl boyunca 14300 kişiyi takip eden gözlemsel bir çalışmayla ulaşıldı.

Kurşun Maruziyeti Kalp Hastalıklarına Yol Açıyor

Düşük düzeydeki kurşun maruziyetinin prematüre ölüm riskini arttırmadığı düşünülen önceki tahminlerin aksine, bu yeni çalışma, düşük düzeydeki kurşun maruziyetinin (kanın beher litresi başına 1-5 mikrogram arasında) özellikle kardiyovasküler hastalıktan kaynaklanan erken ölüm riskini artırdığını göstermektedir. Kurşun maruziyeti yüksek kan basıncına, arterlerin sertleşmesine ve iskemik (koroner) kalp hastalığına yol açmaktadır.

Çalışma, 1988 ve 1994 yılları arasında 20 yaş ve üzeri ABD'de 14289 kişi için Üçüncü Ulusal Sağlık ve Beslenme Sınavı Anketi'nden (NHANES-III) elde edilen verileri ve 2011 yılı sonu verilerini kullanmıştır. Tüm katılımcılara geçmişte ve devam eden maruziyetin bir ölçüsü olarak çalışmanın başlangıcında kurşun için bir kan testi ve kadmiyum için bir idrar testi uygulandı. Ortalama 19.3 yıl sonunda, 4422 kişi ölürken bunların 1801’i kardiyovasküler hastalıktan ve 988’i kalp hastalığından öldü.

Başlangıçta, katılımcıların kanındaki ortalama kurşunun seviyesi 2.7 µg / dL idi, ancak 1'den 56 µg / dL'ye kadar bir dağılım gösteriyordu. Beş katılımcıdan biri (3632 kişi) 5 µg / dL veya daha yüksek seviyelere sahipti ve kanlarında en yüksek kurşun düzeyi olanlar daha yaşlı, daha az eğitimli, çoğunlukla erkek, sigara içicisi, daha fazla alkol tüketen, daha az sağlıklı beslenen, daha yüksek kolesterol ve daha yüksek hipertansiyon veya diyabete sahip insanlardan oluşuyordu.

Araştırmacılar Önlenebilecek Ölüm Oranlarını Da Hesapladılar

Neredeyse 10 katılımcıdan birisinin kan testine göre saptanamayan kurşun seviyeleri vardı, bu nedenle referans seviyesi 0.7 µg / dL (% 8, 1150/14289 katılımcı) olarak belirlendi. Genel olarak, daha düşük seviyelere (1 µg / dL) sahip olanlara kıyasla yüksek kurşuna (6.7 µg / dL) sahip olan kişiler, herhangi bir nedenden ötürü %37 daha fazla erken ölüm riski, %70 daha fazla kardiyovasküler ölüm riski ve iki kat daha fazla iskemik kalp hastalığından ölüm riskine sahipti.

Bu risk seviyelerini kullanarak, araştırmacılar ayrıca, ABD'de 44 yaş ve üzeri erişkinlerde, kurşuna tarihsel maruziyetin olmamış olması halinde önlenebilecek mevcut ölüm oranını da tahmin etmişlerdir.

Genel olarak, ABD'de her yıl tüm ölümlerin %18'inin (412000 / 2.3 milyon) 1 µg / dL'nin üzerinde kurşun seviyeleri olan kişiler arasında olacağını tespit etmişlerdir. Erken kardiyovasküler hastalık ölümlerinin %28.7'sinin (256000/892000) ve iskemik kalp hastalığı ölümlerinin yüksek bir oranının (tüm iskemik kalp hastalığı ölümlerinin% 37.4'ünün [185000/495000]) kurşun maruziyetine bağlı olabileceğini tahmin ettiler.

Çalışmada bazı kısıtlamalar olsa da ve elde edilen sonuçlar tahmine dayalı olsa da kurşun maruziyetinin toplum üzerindeki riskini göstermiş olması açısından önemli bir çalışma olarak değerlendirildi.

Medikaynak Referanslar

Lanphear B. et al. Low-level lead exposure and mortality in US adults: a population-based cohort study. The Lancet Public Health, 2018 DOI: 10.1016/S2468-2667(18)30025-2

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler