Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kanser istatistikleri, jinekolojik kanserlerin kanser ölümünün önde gelen nedenleri arasında olduğunu ve kadınlarda yeni teşhislerde yaygın görülen bir sebep olduğunu gösterir. Erken teşhis, kanserin ilerlemesini önleyebilecek risk faktörlerinin tanımlanmasını ve izlenmesini sağlayabilir. Endometriyal dokunun uterus dışına implantasyonu olarak tanımlanan endometrioz, jinekolojik kanser için önemli bir risk faktörüdür. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) endometriozis tanısında bir biyobelirteçtir ve jinekolojik kanser için sağ kalımı ve tedaviye yanıtı belirlemede prognostik bir değere sahiptir.

Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü

Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), yeterli kan teminine hizmet eden ve hem fizyolojik hem de patolojik anjiyogenezi tetikleyebilen en önemli anjiyogenez düzenleyicisidir. Son çalışmalar, VEGF'nin jinekolojik hastalıklarda (endometriozis, yumurtalık ve endometriyal kanserler gibi) arttığını ve bu patolojilerde prognostik bir faktör olduğunu göstermiştir. Bu nedenle VEGF uygun seviyelerde tutulmalıdır. Magnezyum birçok jinekolojik uygulamada (eklampsi, preeklampsi, dismenore ve klimakterik dönem semptomları) kullanılır ve etki mekanizmaları hala araştırılmaktadır. Magnezyum ile düzenlenebilen redoks durumunun VEGF ekspresyonunu etkilediği belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı kronik magnezyum kullanımının VEGF ve uterustaki oksidatif durum üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Bu çalışmada farelere 2 hafta boyunca 30 mg/kg (kas içi) dozlarında magnezyum sülfat uygulandı. VEGF, Süperoksit dismutaz (SOD), Glutatyon peroksidaz (GPx) ve Malondialdehid (MDA) seviyeleri ELISA kullanılarak ölçüldü; vasküler ve hücresel değişiklikler metöstrus fazında uterus dokusunda histoloji ile belirlendi. Mg ile tedavi edilen deneklerin uterus dokusunda magnezyum seviyeleri artarken, VEGF, SOD, GPx ve MDA seviyeleri histolojik değişiklikler olmadan azaldı. Uterus dokusundaki magnezyum düzeyleri ile VEGF, SOD, GPx ve MDA düzeyleri arasında negatif korelasyon vardı.

Sonuç olarak, bu çalışmanın sonuçları düzenli magnezyum kullanımının uterusta VEGF düzeylerini düşürdüğünü göstermiştir. Azalan VEGF seviyeleri, uterus oksidatif stresinin azalması ile ilişkili bulunmuştur. Kronik magnezyum kullanımı, uterus dokusunu anjiyogenezin kritik olduğu bazı hastalıklardan koruyabilir. Araştırmacılar bu çalışmada, düzenli magnezyum kullanımının uterus dokusundaki oksidan ve antioksidan sinyallerle bağlantılı VEGF düzeylerini düşürdüğünü gösterdi. Magnezyumun redoks durumu üzerindeki regülatör etkisi VEGF ekspresyonunun bastırılmasında etkili olabilir. Bu sebepten dolayı araştırmacılar anjiyogenezin önemli olduğu yerlerde, kronik magnezyum kullanımının uterus dokusunu kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklardan koruyabileceğini öneriyorlar. Magnezyum kaynaklı VEGF supresyonunun uterus sağlığı üzerindeki etkileri gelecekte de çalışılması gereken bir konudur.

Medikaynak Referanslar

Hoşgörler F, Kızıldağ S, Ateş M, et al. The Chronic Use of Magnesium Decreases VEGF Levels in the Uterine Tissue in Rats [published online ahead of print, 2019 Nov 7]. Biol Trace Elem Res. 2019;10.1007/s12011-019-01944-8. doi:10.1007/s12011-019-01944-8

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler