Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Daha önce Amerika’da kolestrol düşürücü ilaçların kullanılması gerekliliği ile ilgili ulusal kılavuzlar, bireyin kötü kolesterol seviyesine (LDL) dayanıyordu. 2013'te oluşturulan American College of Cardiology/American Heart Association’ın kolestrol kılavuzlarında ise tedavi, kişinin genel kalp krizi riskine dayandırıldı. Minneapolis Kalp Enstitüsü’nden araştırmacılar, yeni statin kılavuzlarının, kalp krizi sayısını etkileyip etkilemediğini anlamak için, bölgesel bir ST-eleve miyokard enfarktüsü (STEMI) sisteminden, ardışık STEMI hastalarının prospektif bir kohortunu, hasta özellikleri, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol düzeyleri, KVH risk faktörleri, ilaç kullanımı ve STEMI’dan 2 yıl öncesine kadarki ayaktan hasta ziyaretleri verileri ile analiz ettiler.

Araştırmacılar çalışmalarında, American College of Cardiology / American Heart Association ve önceki ATP (Adult Treatment Panel) III yönergelerine göre, hastaların STEMI öncesi statine uygunluk durumlarını belirlediler. Çalışmaya ortalama yaşları 63.7 olan ve % 72,5’i erkek toplam 1062 hastayı dahil ettiler ve bu hastaların 761’i (% 71.7) STEMI öncesinde bilinen KVH'a sahip değildi. Daha önce KVH’ı olan hastaların sadece % 62,5'i ve KVH’ı olmayanların sadece % 19,3'ü STEMI'den önce bir statin alıyordu. Statin almayan bireylerde, bilinen KVH olan ve olmayanlarda LDL kolesterol düzeyleri düşüktü. Statin almayan bireylerin sadece % 38,7'si ATP III yönergelerine göre statine uygundu. American College of Cardiology / American Heart Association yönergelerine göre ise hastaların % 79,0'u statin için uygundu. Daha önce KVH’ı olan (% 49,2) ve olmayan (41,1) bireylerin yarısından daha azı STEMI öncesi 2 yıl boyunca birincil bakım sağlayıcısına ulaşmıştı.

Araştırmacılar, Büyük bir STEMI hastası kohortunda, American College of Cardiology / American Heart Association yönergelerinin uygulanması, ATP III kılavuz ilkelerine kıyasla STEMI öncesi statinin uygunluğunu iki katına çıkardı. Bununla birlikte, kılavuz uygulama için bir zorunluluk olarak, sağlık hizmetine erişim ve bu hizmetten yararlanma, STEMI'dan önce düşük seviyedeydi.

Medikaynak Referanslar

Michael D. Miedema, Ross F. Garberich, Lucas J. Schnaidt, Erin Peterson, Craig Strauss, Scott Sharkey, Thomas Knickelbine, Marc C. Newell, Timothy D. Henry. Statin Eligibility and Outpatient Care Prior to ST-Elevation Myocardial Infection. Journal of the American Heart Association, April 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler