Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

​Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) Çalışma Grubu'nun yeni yayınlanan güncelleme raporunda, mamografi taramasına katılan 50-69 yaş arası kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm riskinde yaklaşık %40 azalma olduğuna dikkat çekildi.

​Mamografi taramasına katılan aynı yaş grubundaki tüm kadınlar değerlendirildiğinde, meme kanserine bağlı mortalite riskindeki ortalama azalmanın %23 olduğu hesaplandı. Taramaya katılan 70-74 yaş arasındaki kadınlarda meme kanserinden ölüm riskinde 'önemli' azalma sağlanırken, 50 yaşından genç ve taramaya katılan kadınlarda mamografinin faydasını destekleyen kanıtlar sınırlı bulundu. IARC Çalışma Grubu, bu verilere dayanarak genç kadınlarda mamografi taramasının belirgin bir faydasını tespit etmediğini belirtti.

Bu yeni sonuçlar, IARC Çalışma Grubu'nun 2002 yılında yayınladığı rapordaki 'tek tarama yöntemi olarak mamografinin meme kanserinden kaynaklanan mortaliteyi azaltma etkinliğinin 50-69 yaş arası kadınlar için yeterli, 40-49 yaş arasındaki kadınlar için sınırlı, 40 yaşından genç olanlar ile 69 üzeri yaştakiler için ise yetersiz' olduğu sonucunu destekleyici niteliktedir.

IARC Analizi Sonuçları

IARC mamografiyle yapılan meme kanseri taramasına ilişkin fayda ve zararları değerlendirmek üzere 16 ülkeden 29 uzmandan oluşan bir çalışma grubu kurdu. Çalışma grubu, yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde yapılan 40 vaka-kontrollü ve kohort çalışmanın sonuçlarını, farklı yaş gruplarında tarama mamografisinin fayda ve zararları açısından analiz etti.

Çalışmaya katılan 50-70 yaş arasındaki olan ve 10 mamografik taramaya giren kadınlarda, hatalı pozitif sonuç riskinin yaklaşık %20 olduğu belirtildi. Çalışma grubu ayrıca hatalı pozitif test sonuçlarının %5'ten azının bir invazif prosedüre neden olduğunu, aşırı tanı oranının ise %1-10 olduğunu belirtti.

Yazarlar meme kanserinde mamografik tarama ile ilişkili en önemli zararların 'hatalı pozitif sonuçlar, aşırı tanı ve muhtemelen radyasyonla indüklenmiş kanser' olduğunu belirtti.

Mamografik taramadan kaynaklanan (radyasyona bağlı) meme kanseri nedeniyle ölüm riski her 100.000 kadında 1-10 arasında olduğu tahmin edildi.

Meme kanseri taramasının, semptomsuz kadınlarda erken tespit yoluyla, kanserden kaynaklanan mortaliteyi ve morbiditeyi azalttığı ayrıca Çalışma Grubu tarafından üstünde durulan konulardan biri oldu.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/846105

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler