Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir ve özellikle yaşı 35’in üzerinde olan tüm kadınlar bu erken tanı konusunda duyarlı olmalı ve bilinçlendirilmelidir. Mamografi, meme kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek en önemli görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile elde edilen görüntüler yardımıyla, memede elle muayene ile saptanamayacak kadar küçük değişiklikler bile erkenden saptanabilir.

Meme kanseri erken tanısında çok önemli bir araç olan mamografinin kullanılmasında ise bazı hasta uyumu problemleri görülebilmektedir. Bu amaçla Brezilya’da bulunan Boa Vista merkezli bir çalışma ile mamografi kullanımının yaygınlığı ve uyumsuzluğa bağlı faktörleri değerlendirmek amaçlandı.

Hane halkı araştırmasına dayalı, kesitsel bir çalışma olan bu kantitatif analiz Haziran ile Ağustos 2013 arasında, önceden test edilmiş bir formla yüzyüze görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Hedef nüfus 40-69 yaş arasındaki kadınlardı. Örneklem boyutu hedefi 240 katılımcıydı ve örnekleme yöntemi rasgele küme örneklemiydi. Çalışma, Roraima Federal Üniversitesi'nin Kurumsal Değerlendirme Kurulu tarafından onaylandı.

Çalışmaya 241 kadın dahil edildi. Bu çalışma grubunda son iki yılda mamografi kullanımının yaygınlığı %55.6 (95CI 49.1-61.9) olarak hesaplandı. Tek değişkenli analizde, mamografiye uyulmamasının risk faktörleri araştırıldı. Buna göre eğitim düzeyi düşük, aile geliri üç asgari ücretin altında, devlet yardımı alan, doktora danışmayan ve sağlık sigortası olmayanlarda risk mevcuttu. Çok değişkenli analizde, düşük eğitim seviyesi ve devlet yardımı almak risk faktörleri olarak belirlendi. Tıbbi danışma ya da sağlık görevlisi ziyareti koruyucu faktörlerdi.

Bu çalışmada elde edilen veriler ışığında Boa Vista, Roraima'da mamografiye uyum yetersizdi ve ağırlıklı olarak fırsatçı bir karaktere sahipti. Düşük eğitim düzeyi, mamografi uyumsuzluğunda bağımsız bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Hükümet yardımı alan bir aileye ait olmak, meme kanseri kontrol programlarına erişimi artırmak için ailelerin ve / veya devlet müdahalesinin bulunmadığı bölgelere umut olarak yorumlanabilir.

Medikaynak Referanslar

Souza CI et al. Factors related to non-adherence to mammography in a city of the Brazilian Amazonian area: A population-based study. Rev Assoc Med Bras (1992). 2017 Jan 1;63(1):35-42. doi: 10.1590/1806-9282.63.01.35.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler