Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Maskeler kapalı mekanlarda ve koronavirüs bulaşmış kişilere uzun süre maruz kalındığında en yüksek korumayı sağlar - ancak diğer halk sağlığı önlemleri de önemlidir. Yüzlerce COVID-19 vakasının analizi, yüz maskelerinin, COVID-19'lu bir kişiye üç saatten fazla süren veya içeride gerçekleşen maruz kalma gibi belirli durumlarda en koruyucu olduğunu göstermektedir.

Çalışmanın yazarlarından Kaliforniya Üniversitesinde epidemiyolog olan Joseph Lewnard, 'farmasötik olmayan koruma olarak bilinen fiziksel mesafe, açık ortamlarda buluşmak ve maske takmak gibi birkaç önlemin SARS-CoV-2 bulaşmasını önlemek için gerçekten yararlı olduğunu' söylüyor. Önceki çalışmalar, maskenin enfeksiyona karşı korunmaya yardımcı olduğuna dair kanıt sağlarken son çalışma fiziksel mesafe gibi diğer önlemler kullanılmadığında bile işe yaradığını göstermektedir.

COVID-19 ile yakın temas

Aşılar ve tıbbi tedaviler pandemiyi kontrol etmenin anahtarı olsa da farmasötik olmayan girişimler önemli halk sağlığı önlemleri olmaya devam ediyor. Ancak bunların etkinliğinin gerçek dünya ortamlarında ölçülmesi olukçda zordur. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanında tıbbi epidemiyolog olan Lewnard, Seema Jain ve meslektaşları, SARS-CoV-2 testi pozitif çıkan 1.280 olguyu incelemişlerdir. Araştırmacılar, COVID-19 enfeksiyonlu her olgu için kontrol katılımcısı olarak yaş ve cinsiyet gibi faktörler açısından eşleşen ancak aynı süre içinde testi negatif olan bir kişi bulmuşlardır. Çalışma, tam olarak aşılanmamış katılımcıların üç saatten fazla COVID-19 hastasına maruz kaldıklarını bildirdiklerinde en büyük enfeksiyon riskine sahip olduklarını bulmuştur. COVID-19 hastasına maruz kalan katılımcıların maske takmaları halinde enfeksiyon kapma oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür.

Lewnard, 'Bu koruma özellikle henüz aşılanmamış kişiler için önemlidir' demiştir. Jain, analizin maskenin yüksek riskli karşılaşmalar sırasında - üç saatten uzun, kapalı ortamda veya başka bir evden bir kişinin dahil olduğu - en büyük yararı sağladığını öne sürdüğünü söylemektedir. Katılımcı, COVID-19 olduğu bilinen bir kişiyle doğrudan fiziksel temas kurduğunda veya bu kişi katılımcının evinden biri olduğunda maske net bir yarar göstermemiştir.

Bazı bilim adamları bulgulara tamamen ikna olmuş değillerdir. Atlanta Emory Üniversitesi'nde biyoistatistikçi olan Natalie Dean, farmasötik olmayan girişimlerin yararlı olduğunu düşünmektedir, ancak yararın boyutuna ilişkin bu tahminleri kabul etmekte tereddüt etmektedir. Bunun kısmen, çalışmanın olgu kontrol tasarımının getirdiği potansiyel önyargılar nedeniyle olduğunu söylemektedir.

Kaliforniya Üniversitesi'nde epidemiyolog ve hekim olan Kirsten Bibbins-Domingo, çalışmanın son derece bulaşıcı Delta varyantının yükselişinden önce başladığını ve enfekte kişilerle kontrol katılımcılarını eşleştirmenin zor olduğunu belirtmiştir. Ancak yazarların bu sınırlamanın üstesinden gelmek için çok uğraştıklarını ve sonuçta '’iyi tasarlanmış ve iyi yürütülmüş' bir çalışma olduğunu söylemektedir. Bulguların, farmasötik olmayan girişimlerin etkinliği hakkındaki bilgi boşluğunu doldurduğunu ve bu nedenle viral yayılımı kontrol etme politikaları için bilgilendirici olabileceğini eklemektedir.

Medikaynak Referanslar

When are masks most useful? COVID cases offer hints, Nature NEWS 04 November 2021. 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler