Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Biyolojik cinsiyet, enflamatuar barsak hastalığı, alerji ve anafilaksi dahil olmak üzere strese bağlı birçok gastrointestinal ve bağışıklıkla ilgili hastalıkların yaygınlığı ve ciddiyetinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu hastalıklarda cinsiyet farklılıkları oluşmasına rağmen, cinsiyet farklılıklarına katkıda bulunan mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, birçok GI ve alerjik bozuklukların patofizyolojisinde merkezi bir bağışıklık hücresi olan mast hücrelerinde biyolojik cinsiyet rolünü tanımlamaktır.

Michigan Devlet Üniversitesi araştırmacıları, ilk kez, mast hücrelerinin stres altındaki erkeklerde, kadınlara göre çok daha farklı davrandıklarını ortaya koydular. Kadınların mast hücrelerinde görülen belirgin farklılıklar nedeniyle strese ve alerjik hastalıklara erkeklerden daha savunmasız olduklarını buldular.

Araştırmacılar birçok gastrointestinal ve alerjik bozuklukların patofizyolojisinde merkezi bir bağışıklık hücresi olan mast hücrelerinde biyolojik cinsiyetin rolünü tanımlamayı amaçlayan bir çalışma yaptılar. 12 haftalık C57BL / 6 erkek ve dişi fareler immünolojik strese (2 saat IgE aracılı pasif sistemik anafilaksi (PSA)) veya psikolojik strese (1 saat stres engelleme stresi (RS)) maruz bırakıldı ve sıcaklık, klinik skorlar, serum histamini ve bağırsak geçirgenliği (RS için) ölçüldü. Primer kemik iliği kaynaklı mast hücreleri (BMMC'ler), erkek ve dişi farelerden toplandı ve mast hücre degranülasyonu, sinyal yolları, mediyatör içeriği ve RNA transkriptom analizi için analiz edildi.

Her iki PSA ve RS modellerinde, primer mast hücrelerinde cinsel dimorfik yanıtlar gözlemlendi. Dişi farelerin erkek farelere kıyasla, PSA'ya yanıt olarak artmış klinik skorlar, hipotermi ve serum histamin düzeyleri sergiledikleri ve RS'e daha fazla bağırsak geçirgenliği ve serum histamin tepkileri verdikleri görüldü.

Araştırmacılar, kadın mast hücrelerinde erkek mast hücrelerine kıyasla 8,000'den fazla farklı eksprese edilen gen bulduklarını, erkek ve dişi mast hücrelerinin, XY cinsiyet kromozomları dışındaki kromozomlarının aynı gen kümelerine sahipken, genlerin çalışma şeklinin cinsiyetler arasında çok büyük farklılıklar gösterdiğini belirttiler. Bunun, kadınların veya erkeklerin neden belirli hastalık türlerine karşı daha az ya da daha çok savunmasız olduklarını açıklayabileceğini aktardılar. Her türlü yaşam formunun birincil yapı taşı olan RNA genomundaki genlerin daha derinlemesine analizinin enflamatuar maddelerin üretimi ve depolanmasıyla bağlantılı aktivitede bir artışa işaret ettiğini ve bu maddelerin vücutta daha agresif bir yanıt oluşturabileceğini ve hastalıkla sonuçlanabileceğini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Emily Mackey, Saravanan Ayyadurai, Calvin S. Pohl, Susan D’ Costa, Yihang Li, Adam J. Moeser. Sexual dimorphism in the mast cell transcriptome and the pathophysiological responses to immunological and psychological stress. Biology of Sex Differences, 2016; 7 (1)

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler