Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Araştırmacılar, hücrelerin nasıl geliştiğini ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu daha iyi anlamak amacıyla maymun embriyolarında insan hücreleri yetiştirdiklerini bildirmişlerdir. California'daki Salk Enstitüsü'nden Juan Carlos Izpisua Belmonte ve meslektaşları, laboratuvarda petri kaplarındaki makak embriyolarına yerleştirilen birçok farklı hücre tipine dönüşme yeteneğine sahip özel hücreler olan insan kök hücreleri ile insan-maymun kimeraları olarak bilinenleri üretmişlerdir. Bununla birlikte, bazı araştırmacılar bu tür bir çalışmanın önemli etik ve yasal zorluklar oluşturduğunu söyleyerek endişelerini dile getirmişlerdir.

Kimeralar, hücreleri iki veya daha fazla bireyden gelen organizmalar olarak tanımlanmaktadır. Bilim insanları insanlarda kimerizmin, organ nakillerinin ardından doğal olarak meydana gelebildiğini ve bunun organda hücrelerin vücudun diğer bölümlerinde büyümeye başladığını belirtmişlerdir. Izpisua Belmonte, ekibin çalışmasının, nakledilebilir organlardaki ciddi kıtlığı gidermenin yanı sıra erken insan gelişimi, hastalık ilerlemesi ve yaşlanma hakkında daha fazla şey anlamamıza yardımcı olabileceğini ifade etmişlerdir. Izpisua Belmonte, bu kimerik yaklaşımların, biyomedikal araştırmaları sadece yaşamın en erken aşamasında değil, aynı zamanda yaşamın son aşamasında da ilerletmek için gerçekten çok yararlı olabileceğine dikkat çekmiştir. 2017'de Izpisua Belmonte ve meslektaşları, insan hücrelerini erken evre domuz dokusuna dahil ettikleri ancak bu ortamdaki insan hücrelerinin zayıf moleküler iletişime sahip olduğunu buldukları ilk insan-domuz kimerasını yaratmışlardır. Bu yüzden ekip, daha yakından ilişkili bir tür olan makakları kullanarak laboratuvarda yetiştirilen kimeraları araştırmaya karar vermiştir. İnsan-maymun kimerik embriyoları, tahrip edilmeden önce 19 gün boyunca laboratuvarda izlenmiştir. Ekip, insan kök hücrelerinin domuz dokusundaki önceki deneylere göre daha iyi göreceli verimlilikle hayatta kaldığını ve entegre edildiğini bildirmiştir. Izpisua Belmonte, çalışmanın mevcut etik ve yasal yönergelere uygun olduğunu belirtmiştir.

İnsan-insan olmayan kimeralar

Izpisua Belmonte, sağlık ve araştırma için bu sonuçların ne kadar önemli olduğunun düşünüldüğü kadar, bu çalışmayı etik hususlara azami dikkat göstererek ve düzenleyici kurumlarla yakın koordinasyon kurarak yürütme şeklinin de aynı derecede önemli olduğunu ifade etmiştir. Birleşik Krallık East Anglia Üniversitesi'nden Anna Smajdor, bu atılım giderek kaçınılmaz bir gerçek olan biyolojik kategorilerin sabit değil – akışkan olduğu tezini güçlendirdiğini belirtmiştir. Smajdor, bunun, önemli etik ve yasal zorluklar ortaya çıkardığına dikkat çekmiştir. Ayrıca, bu araştırmanın arkasındaki bilim insanlarının bu kimerik embriyoların yeni fırsatlar sunduğunu çünkü insanlarda belirli deney türlerini gerçekleştiremediklerini belirtiklerini ifade etmiş, ancak bu embriyoların insan olup olmadığının sorgulanabileceğini de sözlerine eklemiştir. Oxford Üniversitesi'nden Julian Savulescu, yaptığı açıklamada, bu araştırmanın Pandora'nın kutusunu insan-insan olmayan kimeralara açtığını belirtmiş ve bu embriyoların 20 günlük gelişimde yok edilmesine karşın insan-insan olmayan kimeraların, belki de insanlar için bir organ kaynağı olarak başarılı bir şekilde geliştirilmesinin yalnızca bir an meselesi olduğunu vurgulamıştır. Savulescu, bu araştırmanın uzun vadeli hedeflerinden birinin bu olduğunu da sözlerine eklemiştir. Ayrıca Savulescu, bu yeni yaratıkların ahlaki durumunun ne olduğunun anahtar etik soru olduğunu belirtmiş ve canlı doğan kimeraların üzerinde herhangi bir deney yapılmadan veya organlarının çıkarılmasından önce, zihinsel kapasitelerinin ve yaşamlarının uygun şekilde değerlendirilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekmiştir.

Medikaynak Referanslar

New Scientist and Press Association, Human cells grown in monkey embryos raise ethical concerns, New Scientist, 15 April 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler