Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Araştırmalar, özellikle araç kullanımında yetkin olmakla söz dizimi (sentaks) yeteneği arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yeni bir çalışma, her iki becerinin de aynı beyin bölgesi ile ilişkili nörolojik kaynaklara dayandığını göstermiştir. Ayrıca, bir araç kullanarak yapılan motor beceri eğitimi, karmaşık cümlelerin söz dizimini anlama yeteneğimizi geliştirirken tersi de geçerlidir.

Karmaşık cümlelerin söz dizimini anlama yeteneğimiz edinilmesi en zor dil becerilerinden biridir. 2019'da yapılan araştırmalar, özellikle araç kullanımında yetkin olmakla söz dizimi yeteneği arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştı. Inserm, CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1 ve 2 Üniversiteleri ile İsveç'teki Karolinska Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma her iki becerinin de aynı beyin bölgesinde bulunan aynı nörolojik kaynaklara dayandığını göstermektedir. Bu bulgular, dil becerilerinin bir kısmını kaybetmiş hastaların rehabilitasyonunu desteklemek için klinikte uygulanabilmektedir.

Dil, uzun zamandır belirli beyin ağlarını harekete geçiren çok karmaşık bir beceri olarak görülmekteydi. Ancak son yıllarda bilim insanları bu fikri gözden geçirdiler. Araştırmalar, kelime anlamlarının işlenmesi gibi belirli dilsel işlevleri kontrol eden beyin bölgelerinin aynı zamanda ince motor becerilerin kontrolüne katıldığını göstermektedir. Bununla birlikte, beyin görüntüleme ile dil ve araç kullanımı arasındaki bu tür bağlantılara dair kanıt elde edilememişti. Paleo-nörobiyoloji dil ile ilişkili beyin bölgelerinin atalarımızda teknolojik patlamanın olduğu ve araç kullanımının yaygınlaştığı dönemlerde arttığını göstermiştir. Bu verileri değerlendirirken araştırma ekipleri karmaşık hareketleri içeren araç kullanımı ile dil ile ilişkili söz dizimi gibi karmaşık işlevlerin beyindeki kaynaklarını merak etmiştir.

Söz dizimi egzersizi ve bir maşa kullanımı

2019'da Inserm araştırmacısı Claudio Brozzoli, CNRS araştırmacısı Alice C. Roy ve ekibi ile iş birliği içinde, araç kullanımında yetkin olan kişilerin İsveç söz diziminin ince noktalarını ele almada da genel olarak daha iyi olduğunu göstermiştir. Konuyu daha derinlemesine araştırmak için aynı ekip, CNRS araştırmacısı Véronique Boulenger ile birlikte beyin görüntüleme tekniklerine (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme veya MR) ve davranışsal ölçümlere dayanan bir dizi deney geliştirmiştir. Katılımcılardan 30 cm uzunluğundaki pense kullanarak yapılan bir motor egzersiz ve Fransızca söz dizimi alıştırmalarından oluşan birkaç testi tamamlamaları istenmiştir. Bu test bilim insanlarının her bir göreve özgü, ancak aynı zamanda her iki görev için de ortak olan beyin ağlarını tanımlamalarını sağlamıştır. İlk kez, alet kullanımı ve söz dizimi egzersizlerinin ‘bazal ganglionlar’ olarak adlandırılan bir bölgede aynı dağılıma sahip ortak alanlarda beyin aktivasyonları ürettiğini keşfetmişlerdir.

Bilişsel egzersiz

Bu iki beceri türünün aynı beyin kaynaklarını kullandığı göz önüne alındığında, birini geliştirmek için diğerini geliştirmek mümkün müdür? Mekanik maşa ile motor egzersizi karmaşık ifadelerin anlaşılmasını kolaylaştırır mı? Bilim insanları çalışmalarının ikinci bölümünde bu konuya odaklanarak durumun gerçekten böyle olduğunu göstermiştir.

Bu kez katılımcılardan pense ile 30 dakikalık motor egzersizden önce ve sonra bir söz dizimini anlamaya çalışmaları istenmiştir. Bu testte araştırmacılar, araçla yapılan motor egzersizin söz dizimi egzersizinde performansın artmasına yol açtığını göstermiştir. Ek olarak, bulgular bunun tersinin de doğru olduğunu gösteriyor: karmaşık yapıya sahip cümleleri anlamaya yönelik alıştırmalar da araçla gerçekleştirilen motor performansı geliştirmiştir.

Bilim insanları şimdi bu bulguları klinik ortamda en iyi nasıl uygulayacaklarını düşünmektedir. Şu anda gençler gibi nispeten korunmuş motor becerileri olan hastaların dil becerilerinin rehabilitasyonunu ve iyileşmesini desteklemek için uygulamaya konabilecek protokoller tasarlamaktadırlar. Bu yenilikçi uygulamaların ötesinde bu bulguların dilin tarih boyunca nasıl evrimleştiğine ilişkin fikir de verdiğini söylüyorlar. ‘Atalarımız alet geliştirmeye ve kullanmaya başladığında, bu yeterlilik beyni derinden değiştirdi ve sözdizimi gibi belirli işlevlerin ortaya çıkmasına yol açmış olabilecek bilişsel talepleri dayattı’ diye eklemiştir Brozzoli.

Medikaynak Referanslar

Using mechanical tools improves our language skills, study finds, ScienceDaily, November 11, 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler