Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Meme kanseri günümüzde yenilikçi tedavi alternatifleri olmasına rağmen hala kadınlarda en çok mortaliteye yol açan kanser türlerinin başlıcası olarak göze çarpıyor. Özellikle ilk tanı anından sonra hastalarda ciddi bir strese ve ruh hali bozukluğuna yol açabilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından desteklenmiş olan bir çalışmanın verileri yayınlandı. Bu verilere göre meme kanseri tanısı aldıktan sonra hastalığın erken dönemlerinde stres kontrolünü sağlayabilen hastalarda beklenen sağ kalım süresi uzamakta ve hastalığın başlangıcından itibaren rekürrense kadar geçen süre 8 ila 15 yıla kadar uzayabilmektedir.

Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi’nde çalışmakta olan araştırıcılar, geçmişte yapmış oldukları çalışmalarda kognitif-davranışsal stres yönetimi ile fizyolojik adaptasyonun arttırıldığını ve meme kanseri tedavisi ve uzun dönem takibi boyunca da dolaşan hücrelerdeki inflamatuar sinyalin azaltıldığını gösterdiler. Bu yöntemi uygulayan kadınlar 10 seans boyunca kas gevşetme, derin nefes alma, negatif düşünceleri değiştirme ve zorluklarla başa çıkma becerisi eğitimleri alıyorlar.

Son yaptıkları çalışmada meme kanseri hastalarının cerrahiden hemen sonra bu psikolojik teknik sayesinde sağ kalım sürelerinde ve rekürrens sürelerinde bir uzama olup olmadığını araştırdılar. Bu amaçla 11 yıllık bir takip yaptılar ve geçtiğimiz günlerde de bu takibin sonuçlarını yayınladılar.

Çalışmaya metastatik olmayan 240 meme kanseri hastası 2005 yılından itibaren dahil edildi ve bir bir randomizasyon yapılarak hastaların yarısında kognitif-davranışsal stres yönetimi uygulanarak bunun diğer gruba göre oluşturduğu etki farkı değerlendirildi. Psikolojik tekniğin uygulandığı grupta diğer gruba göre çok daha iyi sağ kalım değerleri elde edildiği ve mortalite riskinin azaldığı görüldü (HR = 0.21; 95 % CI [0.05, 0.93]; p = .040). İnvaziv meme kanserine sahip hastalarda mortalite riskinin azaldığı ve hastalıksız sağ kalım süresinin de istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde uzadığı tespit edildi.

Bu çalışmanın sonucunda metastatik olmayan meme kanseri hastalarında cerrahi sonrası erken dönemde yapılan kognitif-davranışsal stres yönetimi terapisinin mortalite riskini azalttığı ve rekürrensi geciktirdiği gösterilmiş olsa da bu konu üzerinde yapılacak daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Medikaynak Referanslar

  Jamie M.et al. A randomized controlled trial of cognitive-behavioral stress management in breast cancer: survival and recurrence at 11-year follow-up. Breast Cancer Research and Treatment, 2015; 154 (2): 319

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler