Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

Meme Kanserinde Helikal Tomoterapi Kullanımı

Yeni bir araç olan helikal tomoterapinin lokal ileri ve metastatik meme kanserindeki kullanımı araştırıldı.
22 Şubat 2018

Son yıllarda radyasyon onkolojisi alanında yenilikçi çok sayıda yöntem kullanıma girmeye başladı. Bunlardan biri de lineer akseleratör ve bilgisayarlı tomografiyi entegre ederek helikal bir paternde tümörlere yoğun radyasyon ışınlayabilen helikal tomoterapidir. Helikal tomoterapi, bir çok kanser türünde kullanıma uygun olabilecek araştırılması gereken yeni ve umut verici bir araçtır. Bu yöntemle alakalı ilk çalışmalar baş boyun kanserinde yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi.

Fransız ve Avustralyalı uzmanların yaptığı yeni bir çalışmada, lokal ileri ve metastatik meme kanserinde bu yöntemin tümör kontrolü ve yan etkiler açısından etkisini değerlendirmek amaçlandı. Bu amaçla 66 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar, eşzamanlı sistemik tedavi uygulanmış olsun olmasın, helikal tomoterapi ile standart fraksiyonlu radyoterapi almışlardı.

Helikal Tomoterapi İyi Tolere Edildi ve Etkili Bulundu

Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 60 (28-77) ve bu hastaların ortalama izlem süresi 35.9 ay (10.6-95.8) idi. Hastaların% 91'inde helikal tomoterapi, sistemik tedavilere eşlik etti. Üç hastada uygulama sonrası 3. sınıf cilt toksisitesi oluşmuştu ve hepsinin eş zamanlı 5FU-vinorelbin aldığı not edildi. Hiçbir hastada ileri dönemde kalp veya akciğer toksisitesi gözlenmedi. Vakaların %75'inde klinik bir fayda gözlemlendi. Helikal tomoterapiden 2 ay sonra, 8 hastanın 7’sinde tümör gerilemesi gözlemlendi: 1 tam, 4 kısmi yanıt ve 2 stabil hastalık vardı. Lokal ileri meme kanseri grubunda ortalama sağkalım 21,1 ayken metastatik grup için bu süre 64,4 ay olarak ölçüldü.

Bu çalışma, helikal tomoterapinin lokal ileri ve metastatik meme kanserli hastalar için eşzamanlı sistemik tedavileri içeren multimodal bir strateji ile iyi tolere edildiğini ve uygulanabilir olduğunu düşündürmektedir. Bu çalışma helikal tomoterapiyi meme kanserinde ilk kez değerlendiren çalışma olduğu için daha ileri prospektif çalışmalara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Referanslar

Thery L. et al. Use of helical tomotherapy in locally advanced and/or metastatic breast cancer for locoregional treatment. Br J Radiol. 2018 Jan 19:20170822. doi: 10.1259/bjr.20170822. [Epub ahead of print]

BENZER İÇERİKLER