Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Tüm meme kanserleri vakalarının yaklaşık %5-10'unun kalıtsal gen mutasyonlarının sonucu olduğu tahmin ediliyor.ATM,CHEK2veTP53genlerindeki mutasyonlar gibi birçok gen mutasyonu kalıtsal meme kanseriyle ilişkilendirilir. Araştırmacılara göre, bugüne dek meme kanseri gelişimiyle ilişkili gen mutasyonlarından yalnızca yarısıkeşfedilmişdurumda.

Kanada'da yapılan bir araştırmadaRECQLadı verilen bir gendeki mutasyonlar ile Polonyalı ve Fransız asıllı Kanadalı kadınlarda meme kanseri başlangıcı arasında bağlantı kuruldu. Araştırmada Polonyalı ve Fransız-Kanadalı kadınların yer almasının nedeni bu iki ırkın genetik olarak benzer olmasıydı. Hastalık için güçlü ailevi öyküye sahip olan, ancakBRCA1veBRCA2mutasyonları mevcut olmayan 195 Polonyalı ve Fransız-Kanadalı hastada yaklaşık 20,000 gen araştırıldı. Araştırmacılar her iki popülasyonda da nadir tekrarlayanRECQLmutasyonlarına rastladı.RECQLmutasyonlarının meme kanseriyle bağlantısını doğrulamak üzere meme kanseri bulunan veya bulunmayan ek 25,000 Polonyalı ve Fransız-Kanadalı kadının genleri incelendi ve her iki popülasyonda da daha yüksek meme kanseri riskiyle ilişkili spesifik, tekrarlayanRECQLmutasyonları tespit edildi.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/293147.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler