Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kanser teşhisi sonrası diyet takviyelerinin kullanımı yaygındır; bununla birlikte, birkaç ampirik veri, kemoterapi sırasındaki kullanıma dair klinik öneriler için bir temel oluşturmaktadır. Kanser terapötiklerinin bir sitotoksik mekanizması, reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretilmesinden kaynaklandığından, tedavi sırasında diyet takviyelerinin, özellikle antioksidanların kullanılmasından endişe duyulmaktadır. Aslında, hastaların kemoterapi sırasında antioksidan takviyeleri almamaları konusunda klinik öneriler bulunmaktadır. Ancak, takviyelerin kullanımı, tedavinin etkinliğini etkilemezken tedaviyle ilişkili olumsuz etkileri azaltabildiği düşünülmektedir. Bu kapsamda araştırmacılar, SWOG (S0221) tarafından yürütülen meme kanseri hastalarını rastgele olarak doksorubisin, siklofosfamid ve paklitaksel içeren farklı tedavi programlarına atayan Diyet, Egzersiz, Yaşam Tarzı ve Kanser Prognozu (DELCaP) çalışmasını başlattı ve katılımcılara randomizasyonda ve kemoterapinin tamamlanma sürecindeki takviye kullanımları hakkında sorular sorarak veri topladı. Sonuçta, antioksidanlar ve CIPN kullanımı arasında bir ilişki bulunmadı, ancak tanıdan önce ve daha az ölçüde kemoterapi sırasında multivitamin kullanımı ile CIPN riskinin azaldığı belirlendi. Bu çalışmada, DELCaP çalışmasının temel amacı olan kemoterapi sırasında takviyelerin, özellikle antioksidanların kullanımının sağ kalım sonuçları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığının belirlenmesine odaklanıldı.

Yetersiz Verinin Geliştirilmesi

Kanser tedavisi sırasında diyet takviyelerinin yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bunların güvenliği veya etkinliği konusunda az sayıda ampirik veri bulunmaktadır. Bu bağlamda, bazı takviyelerin, özellikle antioksidanların kemoterapinin sitotoksisitesini azaltabileceği endişesi nedeniyle, takviye kullanımı ve meme kanseri sonuçları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi için terapötik bir teste yardımcı olacak prospektif bir çalışma yürütüldü. Çalışma sürecinde, siklofosfamid, doksorubisin ve paklitakselin rastgele bir gruplararası metronomik testine rastgele atanmış meme kanseri hastalarına, kayıt sırasında ve tedavi sırasında takviyeleri kullanmaları hakkında sorular soruldu (n = 1,134). Klinik ve yaşam tarzı değişkenleri için Cox orantılı tehlikeler regresyon ayarlaması kullanıldı. Nüks ve sağ kalım, kayıttan sonraki 6. ayda önemli bir yaklaşım kullanılarak endekslendi.

Elde edilen bulgulara göre, hem tedavi öncesinde hem de tedavi sırasında herhangi bir antioksidan takviyesinin (A, C ve E vitaminleri; karotenoidler; koenzim Q10) kullanımının, artan nüks riski (ayarlanmış tehlike oranı [adjHR], 1.41; %95) ve daha az ölçüde ölüm (adjHR, 1.40; %95 Cl, 0.90 ila 2.18; P = .14) ile ilişkili olduğuna dair belirtiler tespit edildi. Bireysel antioksidanlarla olan ilişkilerin belki de sayının az olması nedeniyle zayıf olduğu belirtildi. Antioksidanlar için, kemoterapi öncesinde ve sırasında B12 vitamini kullanımının, daha kötü hastalıksız sağ kalım (adjHR, 1.83; %95 CI, 1.15 ila 2.92; P, .01) ve genel sağ kalım (adjHR, 2.04; %95 CI, 1.22 ila 3.40; P, .01) ile önemli ölçüde ilişkili olduğu görüldü. Ayrıca, kemoterapi sırasında demir kullanımı, hem tedavi öncesi hem de tedavi sırasında (adjHR, 1.91; %95 CI, 0.98 ila 3.70; P= .06) rekürans (adjHR, 1.79;% 95 CI, 1.20 ila 2.67; P, .01) ile önemli ölçüde ilişkiliydi. Sonuçlar genel sağ kalım için benzerdi. Diğer taraftan, multivitamin kullanımı sağ kalım sonuçları ile ilişkili değildi. Sonuç olarak, hem kemoterapi öncesinde hem de kemoterapi sırasında antioksidan ve diğer diyet takviyelerinin kullanımı ile sağ kalım sonuçları arasındaki ilişkiler, kemoterapi sırasında multivitamin dışındaki takviyelerin kullanımı göz önüne alındığında hastalar arasında dikkat edilmesi gereken önerilerle tutarlıdır.

Medikaynak Referanslar

Ambrosone CB, Zirpoli GR, Hutson AD, et al. Dietary Supplement Use During Chemotherapy and Survival Outcomes of Patients With Breast Cancer Enrolled in a Cooperative Group Clinical Trial (SWOG S0221). J Clin Oncol. 2020;38(8):804–814. doi:10.1200/JCO.19.01203

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler