Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Singapur'da yapılan bir çalışmaya göre, ikinci harmonik nesil (SHG) mikroskobi ile fibroadenomlar ve fibroepitelyal tümörleri doğrudan ayırt etmek mümkün olabilir.

Yeni geliştirilen SHG mikroskobi, dokudaki kolajen fibril yapıyı, antikor kullanımı olmaksızın, işaretleme yapılmadan doğrudan saptamaya imkan veriyor.

Bu mikroskobi yönteminin tanısal düzeydeki faydasını araştırmak üzere, araştırma grubu formalinde fikse edilmiş 14 fibroadenom ve 33 fibroepitelyal tümör numunesini değerlendirdi.

Araştırma ekibi tümörün rengine dayanarak SHG görüntülemeyle fibroadenomlarda fibroepitelyal tümörlere göre "çarpıcı biçimde daha yüksek" kollajen sinyalleri gözlemledi. Medyan piksel sayıları 3.14 milyona karşılık 1.26 milyondu. 2.5 milyon pozitif piksellik, otomatik eşik olarak kabul edildiğinde fibroadenom sınıflandırması için duyarlılık %71.4 ve spesifiklik %84.4 bulundu.

Araştırmacılar bulguları desteklemek üzere, doku sıralı kesitleri üzerinde kollajen I ve III primer antikorları ile immünohistokimya yöntemini kullandılar. Hem kollajen I hem de kollajen III'ün immünohistokimyasal ekspresyonları fibroadenomlarda fibroepitelyal tümörlere kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulundu.

Çalışmanın yürütücüsü Dr.Tan SHG görüntülemesinin klinik pratikte sık karşılaşılan fibroadenomlar ve fibroepitelyal tümörleri dahil olmak üzere memedeki fibroepitelyal lezyonların doğru tanısını destekleme işlevi görebileceğini ortaya koyduklarını belirtti.

Dr. Tan bu yöntemin preoperatif biyopside daha doğru tanı ve cerrahinin sınırlarını planlamada cerrahlara yardım edebileceğini belirtti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/849876

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler