Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada, memeye spesifik gama görüntülemenin (MSGG) invazif lobüler karsinomların (İLK) tespitinde yüksek duyarlılık ve spesifikliğe sahip olduğu gösterildi. Çalışmanın yürütücüsü Dr. Natalie Johnson yaptığı açıklama MSGG’nin daha sık yapılması gerektiğini, bu yöntemin yeni tanı konmuş meme kanserinde çok iyi görüntüleme imkanı verdiğini belirtti, ayrıca lobüler kanser için ilave görüntüleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

MSGG’nin meme kanserinin ilk tespitinde mamografi ve ultrasonografiyi destekleyen bir yöntem olarak değerli olduğu bilinmektedir ancak İLK’ların görüntülenmesindeki kullanımı yeterince anlaşılamamıştır.

Dr. Johnson'un ekibi İLK’ları saptanması için kullanılan MSGG ile elde ettikleri deneyimi gözden geçirmek amacıyla, ileriye dönük bir görüntüleme kayıt sisteminin verilerinden faydalandı.

Araştırmacılar 2006 yılından 2012 yılına kadar MSGG uygulanan 699 meme kanserli hastadan 44’ünde İLK lezyonları bulunduğunu ve bunlardan 4’ünde çift taraflı hastalık saptandığını bildirdi.

MSGG ile invazif lobüler karsinomu olan kadınların %91’inde bilinen lezyonlar tespit edildi ve %16’sında yeni ipsilateral (aynı memede) veya kontralateral (diğer memede) kanser saptandı. Buna karşılık invazif duktal karsinomu (İDK) olan kadınlardan sadece %6’sında ilave lezyonlar saptandı.

MSGG tüm kanserleri saptamada %85 duyarlılığa ve %81 spesifikliğe sahiptir. İLK için MSGG %89 duyarlılığa ve %78 spesifikliğe sahipken, İDK için %85 duyarlılığa ve %82 spesifikliğe sahiptir.

Araştırmacılar ‘’MRG gibi ileri düzeydeki meme görüntüleme araçlarını karşılaştırırken, MSGG’nin yorumlanmasının kolay ve çok daha düşük maliyetli olduğunu ve hastalar tarafından daha iyi tolere edildiğini tespit ettik. Ayrıca, MSGG invazif lobüler karsinomlar için MRG’den daha fazla duyarlılığa sahiptir. MSGG’nin sınırlamaları radyasyona maruz kalımın daha fazla olması ve santimetrenin altındaki boyutlara sahip lezyonlar ve aksiler nodal metastaz için daha düşük duyarlılığıdır." dedi.

Araştırmacılar bu çalışmada İLK olan çok az sayıda kadına MRG yapıldığını ve bu nedenle MSGG ile MRG arasında doğrudan hiçbir karşılaştırma yapılamayacağını ekledi.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/847327

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler