Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yetişkinlerde obezite, hipertansiyon, tip 2 diyabet ve koroner kalp hastalığı gibi birçok olumsuz sağlık etkileri ile ilişkilidir. Bununla birlikte, genellikle ‘metabolik olarak sağlıklı obezite’ olarak bilinen bir obezite vardır, bu tanım normalden daha yüksek bir vücut kütle endeksine (VKİ) sahip ancak tanımlanabilir sağlık sorunları olmayan insanlar için kullanılmaktadır.

İngiltere’den araştırmacılar, hem "sağlıklı" hem de "sağlıksız" obez bireylerin verilerini karşılaştıran bir araştırma yaptılar. Araştırmacılar, "Avrupa Kanser ve Beslenme Çalışması İçin Prospektif Araştırma (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study - EPIC-CVD)’den 35-70 yaşları arasındaki, 366.521 kadın ve 153.457 erkekten oluşan toplam 519.978 kişiden toplanan verilerle çalıştı bir vaka-kontrol analizi yaptılar. Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'tan oluşan 10 farklı ülkeden katılımcılar mevcuttu. Ortalama 12,2 yıllık izlem sırasında, 7637 koroner kalp hastalığı (KKH) vakası kaydedildi. Katılımcıları DSÖ kurallarını kullanarak hesaplanan şekilde BKİ'ye göre kategorize ettiler. Metabolik işlev bozukluğu ('sağlıksız') ise yüksek kan basıncının, hipertrigliseridemi, düşük HDL-kolesterol, hiperglisemi ve artmış bel çevresinden 3’ü veya fazlasının bir arada olduğu durumlar olarak tanımlandı. Yaş, cinsiyet, merkez, eğitim, sigara kullanımı, diyet ve fiziksel aktiviteyi içeren Prentice-weighted Cox orantısal tehlike regresyonlarını kullanarak her ülke için tehlike oranları ve % 95 güven aralıklarını hesapladılar.

Araştırmacılar, metabolik açıdan sağlıklı normal kilolu kişilerle (kontrol) karşılaştırıldığında, sağlıksız normal kilo için risk oranını 2,15, sağlıksız fazla kilo için 2,33 ve sağlıksız obez insanlar için 2,54 olarak hesapladılar. Referans grubuyla karşılaştırıldığında, metabolik açıdan sağlıklı aşırı kilolu ve obez insanlar için risk oranları sırasıyla 1,26 ve 1,28'di. Bu sonuçlar, çeşitli duyarlılık analizleri için sağlamdı. Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların, sağlıklı kilolu veya obez tanımını yıktığını, bununla birlikte, insanlarda yüksek koroner kalp hastalığı riskine neden olan aşırı kilo olmadığını, bunun yerine muhtemelen bunun yüksek tansiyon ve hiperglisemi ya da yüksek kan şekeri gibi obezite ile ilişkili diğer faktörlerden kaynaklanabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Lassale et al. Separate and combined associations of obesity and metabolic health with coronary heart disease: a pan-European case-cohort analysis, European Heart Journal 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler