Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılara göre, tedavi rejimine stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) eklenmesi, immünoterapi ile sinerjistik etkinin sonucu olabilen bazı metastatik küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan bazı hastalarda ilerlemesiz sağ kalımı (PFS) arttırdı. Anti PD-1 tedavisi gören ve daha sonra SBRT ile tedavi edilen 21 hastadan üçü, 1 yıl veya daha uzun süren kısmi yanıt veya stabil hastalığa sahipti.

Connecticut, New Haven'daki Yale Kanser Merkezi'nde Terapötik Radyoloji Bölümü'nden MD, PhD, Allison M. Campbell, kalıcı yanıt alan tüm hastaların SBRT başlatıldığında halihazırda immünoterapide ilerlemiş olduklarına dikkat çekti. "Bu hastaların birçok hastalık alanı vardı, ancak sadece tek bir alandan radyasyona maruz kaldılar" şeklinde açıklamada bulundu. Bazı tepkiler abscopaldi, yani radyasyon alanının dışında meydana geldiler. Dikkat çekici bir şekilde, tümör biyopsisindeki bazı T hücrelerinin alt kümeleri, hastalık ilerlemeden önce herhangi bir bağışıklık ile ilgili bir advers olay gibi daha uzun PFS ile ilişkilendirilmiştir. Campbell'in belirttiğine göre, SBRT'ye iyi yanıt veren hastaların kanlarında daha fazla CD8 + katil T hücresi vardı ve SBRT'ye zayıf yanıt verenlerin kanlarında daha fazla CD4 + düzenleyici T hücresi vardı. Bu çalışmanın sonuçları Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) 61. Yıllık Toplantısında sunuldu.

Abscopal Etki

Tarihsel olarak, radyasyon tedavisi bir lokalize tedavi olarak görülür, ancak artan kanıtlar, bu tedavinin, ışınlama alanının ötesindeki tümör hücrelerinin gerilemesine neden olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum abscopal etki olarak bilinir. Abscopal etki nispeten nadir olmakla birlikte, immünoterapiyi radyasyon terapisi ile birleştirmek, bu yanıtı tetiklemek için umut verici bir yaklaşım gibi görünmektedir. Campbell immünoterapinin kanserle mücadele için bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini belirtti. İmmünoterapiye radyasyon ilave edilmesinin terapötik sinerjiye neden olduğu belirtildi. Araştırmasında, kendisi ve meslektaşlarının aşağıdaki soruyu cevaplamaya çalıştıklarını açıkladı: "Tek bir hastalık alanına birkaç fraksiyonda verilen yüksek doz radyasyon eklenmesi, anti-PD-1 tedavisi gören hastalarda bağışıklık tepkisini canlandırabilir mi?" Çalışma kohortunda, kayıt olduklarında iki veya daha fazla ölçülebilir tümörü olan 56 KHDAK'li hasta vardı. Biyopsi örneklerinin histolojik analizi kayıt sırasında yapıldı, tümör infiltre eden lenfositlerin (TIL) sayısına 0 ila 3 arasında bir kalitatif skor verildi. Hastalar kayıt sırasında önceden anti-PD-1 tedavisine ilerlediyse (n = 6) SBRT'yi önceden aldılar ve pembrolizumab üzerinde devam ettiler. Geri kalan 50 immünoterapi hastası, hastalık ilerlemesine kadar her 3 haftada bir pembrolizumab aldılar, bu noktada SBRT başlatıldı ve pembrolizumab üzerinde devam ettiler.

Temel Bulgular

Arizona, Phoenix, Mayo Clinic'te radyasyon onkoloğu ve radyasyon onkolojisi doçenti olan Terence T. Sio, bunun çok ayrıntılı prospektif veriler olduğunu ve birkaç temel bulgu olduğunu kaydetti. Birincisinin, immünoterapide ilerleyen bir grup hastaya radyoterapi eklemenin açıkça faydaları olduğunu ve bu çalışmanın, 3. aşama randomize bir çalışma için güzel bir temel sağladığını düşündüğünü belirtti. İkinci bulgu, infiltre lenfositleri olan tümörlerin radyoterapi ve immünoterapi bağlamında daha iyi bir yanıt verdiğini bildiğimizi ve şimdi korelasyonu gördüğümüzden hipotez üreterek ileriye götürebileceğimiz yönündeydi. Son olarak, üçüncü anahtar bulgu, yazarların ayrıca CyTOF ile mevcut olabilecek immünojenik belirteçlerin olduğunu doğruladığıdır. Sio, çalışmanın, bunların daha iyi yanıtla ilişkili olduğunu gösterdiğini, bu nedenle bulguları klinik olarak doğrulayan laboratuvar verilerine sahip olmanın güzel bir deneyim olduğunu düşünüyor.

Sistemik Terapi Olarak Radyasyon

Başka bir uzman bu çalışmanın radyasyon tedavisinin sistemik bir etkisi olduğu yönünde bir kanıt olarak kabul görmesi gerektiğini düşünüyor. Boston Massachusetts Genel Hastanesi'nde Torasik Radyasyon Onkolojisi Programı direktörü Henning Willers, "Akciğer kanserinde immünoterapiyi radyasyon terapisine nasıl entegre ettiğimize dair ileriye dönük bir veri yetersizliği olduğunu ve bu nedenle de bu çalışmanın bir eklenti olduğunu belirtti. Ancak kilit değer, hala çok iyi anlamadığımız radyasyon terapisinin sistemik etkilerine bakıyor olmasıdır."

Medikaynak Referanslar

Roxanne Nelson. Radiation May Boost Immunotherapy in Metastatic Lung Cancer - Medscape - Sep 17, 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler