Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Tümör moleküler profili, onkolojinin, terapötik olarak hedeflenebilecek gen ve yolaklardaki genomik değişikliklerin tanımlanmasını sağlayan temel bir bileşenidir. Genişleyen moleküler-hedefe yönelik tedavi portföyüyle birleştiğinde, histolojik olarak farklı tanımlanmış tümör tiplerinde tekrarlayan hedeflenebilir değişikliklerin varlığı, tüm kanser spektrumunda klinik olarak önemli genleri profillemek için esnek ve kapsamlı yaklaşımlar gerektirmektedir.

MSK-IMPACT adlı kapsamlı bir tahlilden faydalanan geniş kapsamlı, prospektif bir klinik çalışma insiyatifi sayesinde, ilerlemiş kanserli ve mevcut patolojik ve klinik açıklamalar içeren 10.000'den fazla hastanın kohortundan eşleşmiş tümör ve normal moleküler dizi verileri incelendi. Bu veriler kullanılarak, yaygın ve nadir görülen tümör tipleri arasındaki kliniği etkileyen ortak somatik mutasyonlar belirlendi. Hastalar %11 oranında genetik olarak eşleştirilen klinik çalışmalara dahil edildi.

Yeni biyobelirteçlerin keşfedilmesini sağlamak ve nadir değişiklikler ve tümör tipleriyle ilgili daha derin araştırmalar yapmak için tüm sonuçlar kamuya açık olarak yayınlandı.

Akciğer kanseri ve melanom gibi bazı tümör tiplerinde, tekrarlayan hedeflenebilir mutasyonlar için tümörleri profillemek standart bir uygulama haline gelmiştir. Ayrıca, genetik kılavuzlu klinik çalışmalar, onaylanmış ve araştırma amaçlı moleküler hedefe yönelik tedavilerin, paylaşılan genetik özelliklere sahip farklı tümör tipleri üzerindeki etkinliğini değerlendirmeye başlamıştır.

Tüm solid tümör malignitelerini kapsayan genetik olarak eşleştirilmiş tedavilerin seçimine rehberlik etmek üzere geniş bir prospektif klinik çalışma yürütüldü. Bu insiyatif sayesinde, 10,336 hastadan 10,945 tümörde gözden geçirilmiş mutasyonlar, CNA'lar ve genomik yeniden düzenlemelerin geniş bir veri kümesi oluşturuldu. Büyük ölçekli genom karakterizasyon çabalarının çoğundan farklı olarak, bu çalışmadaki kohort, neredeyse sadece ileri hastalıkları olan, sıklıkla ağır tedavi gören ve moleküler olarak hedeflenmiş tedaviler açısından değerlendirilmesi en olası olan popülasyondan oluşuyordu.

Ayrıca, bu çalışmanın kohortu 300’den fazla detaylı tümör tipini kapsamakta ve tüm kanserler arasında temel değişkenlerin prevalansının daha iyi anlaşılmasını sağlamaya ve nadir görülen ve beklenmedik klinik etkinliğe sahip mutasyonların tespitine olanak sağlamaktaydı.

Tedavi yanıtının ve hastalığa özgü sonuçların klinik açıklamalarının olgunlaşmasıyla birlikte, bu veri seti, prognozu bildirmek ve tedaviye yanıt ve tedaviye direnç olasılıklarını tahmin etmek için yeni biyobelirteçleri tanımlamak için dönüştürücü bir kaynak sağlayacaktır. Potansiyel olarak etkin olabilecek mutasyonları barındırabilen tümör tiplerinin çeşitliliği göz önüne alındığında, tüm hastalara genetik olarak eşleştirilmiş bir tedavi alma fırsatı sunmak için geniş moleküler profilleme gereklidir. Hedefe yönelik tedavilerin farklı kanser türlerinde etkinliğini test etmek için yeni, esnek klinik çalışma tasarımlarına ihtiyaç vardır.

Çalışmanın yapıldığı kurumda genetik kılavuzlu klinik araştırmalar için hasta tanımlamasını ve kaydını kolaylaştırmak için, tüm MSK-IMPACT sonuçlarının diğer klinik ve farmakolojik verilerle entegrasyon için kurumsal bir veritabanına aktarıldığı ve klinisyenlerin gerçek zamanlı ve otomatik olarak uyarıldığı bir süreç oluşturuldu.

Bu çalışma, büyük ölçekli prospektif tümör diziliminin klinik etkisinin değerlendirilmesine yönelik ilk adımı temsil etse de, klinik kanser genomiklerinin hasta sonuçları üzerindeki uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için daha sistematik çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar detaylı, uzunlamasına takip gerektirecektir. Ek olarak, tümör dizilimi yapan laboratuvarlar ve kurumlar arasında veri paylaşımı, elde edilen veri setlerinin tam potansiyelinden yararlanmak için çok önemlidir.

Bu amaçla çalışmayı yapan kurumun veri setleri BioPortal for Cancer Genomics'e yerleştirilmiştir. Bu ve diğer veri paylaşım çabalarının ümit verici ilaç hedeflerinin belirlenmesini ve daha fazla hastaya fayda sağlamak için daha etkili tedavi seçeneklerinin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacağı ümit edilmektedir.

Medikaynak Referanslar

Mutational Landscape of Metastatic Cancer Revealed from Prospective Clinical Sequencing of 10,000 Patients Nat Med. 2017 June ; 23(6): 703–713. doi:10.1038/nm.4333.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler