Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Giderek artan kanıtlar, biyobelirteç durumundaki değişikliklerin sıklıkla meme kanserinin metastatik ilerlemesi sırasında meydana geldiğini ve tedavi yanıtını etkileyebileceğini göstermektedir. Dana Farber Kanser Enstitüsü'nde tıbbi onkolog olan Eric Winer, bir kadına metastatik hastalık teşhisi ilk konduğunda, belirteçleri yeniden değerlendirmenin önemli olduğunu, çünkü bunların bazen birincil teşhis anından itibaren değiştiğini belirtmiştir. Richardson ve Marilyn Jacobs Preyer Göğüs Kanseri Araştırmalarında Seçkin Profesör, Hematoloji / Onkoloji Bölümü başkanı ve Kuzey Carolina Chapel Hill Üniversitesi'nde klinik bilimler müdür yardımcısı olan, MD Lisa Carey, çoğu klinisyenin metastatik meme kanserinde (MBC) biyobelirteçleri yeniden değerlendirse de, bu hastalarda biyobelirteç durumundaki değişiklikleri değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu gerçekten bilmediklerini belirtmiştir. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Klinik Uygulama Kılavuzu, biyobelirteç durumu da dahil olmak üzere MBC lezyonlarının yeniden değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtmekle birlikte, bazıları çoklu metastazların biyopsi yapılması gerektiğini öne sürmektedir. Yapılan bu çalışmada uzmanlar, biyobelirteçlerin yeniden değerlendirilmesinin prognostik değerine ve MBC seyri sırasında tedavi seçeneklerinin belirlenmesi üzerindeki etkisine ışık tutmuşlardır. Carey, mevcut verilerin, birincil hastalık ile metastaz arasındaki klinik olarak önemli reseptörlerde yaklaşık %15'lik bir değişiklik olduğunu gösterdiğini ve bunun, bazı serilerde uygun tedavideki değişikliğe bağlı olabilecek daha kötü bir sonuca sahip olabileceğini, ancak bu neden-sonuç ilişkisinin gerçekten çalışılmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte Carey, çoğunun bunun bilmek isteyeceği bir şey olduğuna inandıklarını ve tedavi seçeneklerini etkilediğini ifade etmiş ve ER/PR kaybının muhtemelen en yaygın biyolojik belirteç değişikliği olduğunu sözlerine eklemiştir. Winer, bir kadının metastatik hastalığının seyri sırasında, özellikle HER2 durumunun sınırda olduğuna dair herhangi bir soru olduğunda veya ER-pozitif hastalığın ER-negatife dönüşebileceği ER-pozitif hastalığı olan hastalarda sıklıkla biyopsiyi tekrarladığını ve belirteçleri tekrar elde ettiğini belirtmiştir. Bununla birlikte Winer, tekrar biyopsinin yapılması gereken tek bir zaman noktası olduğunu düşünmediğini, bunun yerine, tedavide bir değişikliğe her ihtiyaç olduğunda dikkate alınması gereken bir şey olduğunu ifade etmiştir.

Metastatik ilerleme sırasında reseptör dönüşümü

Winer'e göre biyobelirteçler duruma bağlı olarak tümör biyopsisinden veya dolaşımdaki DNA'dan elde edilebilmektedir. Metastatik ilerleme sırasında reseptör dönüşümünün nedeni tam olarak anlaşılamamış olmasına karşın birkaç teori mevcuttur. Araştırmacılar bunlardan birincisini, intratümöral heterojenlik veya tek bir tümör kütlesi içindeki meme kanseri hücrelerinin fenotipik ve genetik heterojenlik sergileyebilmesi, bu hücrelerin sadece küçük bir kısmının metastatik potansiyel kazanması ve bir metastatik lezyon oluşturması olarak açıklamışlardır. Tedaviden seçim baskısı, reseptör dönüşümü için başka bir olası neden olmakla birlikte MBC teşhisi konan hastalar, reseptör durumlarına göre endokrin veya HER2 hedefli tedavi aldıkları için, yalnızca terapiden sağ kalan meme kanseri hücreleri bir metastatik tümör oluşturmaktadır. Araştırmacılar devam eden çalışmaların, MBC'deki biyobelirteç değişikliklerinin değerlendirilmesindeki değeri netleştirmeye yardımcı olmaya devam etmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Medikaynak Referanslar

Kate M. O'Rourke, Assessing Biomarkers in Metastatic Breast Cancer, Medscape, Sep 21, 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler