Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Düşük meyve ve sebze tüketimi Amerika Birleşik Devletleri’nde kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Biliniyor ki hem kitle iletişim araçları kampanyaları hem de ekonomik teşvikler, meyve ve sebze tüketimini artırabilir.

ABD merkezli yapılan yeni bir çalışmada ülke genelinde meyve sebze tüketimini arttırmayı hedefleyen 3 politikayı karşılaştırmak için bir ABD IMPACT Gıda Politikası Modeli geliştirildi. Bu model 2015'ten 2030'a kadar geçecek sürede, ulusal medya kampanyaları ve% 10 ila % 30'luk fiyat indirimlerinin etkisini kıyasladı. Başlangıçtaki diyetler, kardiyovasküler hastalık oranları, medya kampanyası kapsamı, medya kampanyasının süresi ve zaman içindeki düşen etkiler arasındaki farklılıklar hesaplandı. Sonuçlar, çalışma süresi boyunca engellenmiş veya ertelenmiş kardiyovasküler hastalık ve inmeye bağlı ölümleri, ve yaşama eklenen yılı kıyasladı. Sonuçlar yaş, cinsiyet ve ırka göre tabakalandırılmıştır.

2015 yılında 1 yıllık medya kampanyası ile yıllık meyve sebze tüketimi %7 artarken , 2030 yılına kadar ~280.100 yaşam yılı elde edileceği ~ 18.600 kardiyovasküler kaynaklı ölümün azaltılacağı tahmin edildi (% 95 CI: 17.600, 19.500). 15 yıllık medya kampanyası ile ile artan meyve sebze tüketimi oranının sürüdürlmesi ve kardiyovasküler ölümlerde 3 kat daha büyük azalmayı tahmin etmektedir(56,100;% 95 CI: 52,400, 57,700).

Buna karşılık, fiyatlarda% 10'luk bir düşüş, meyve sebze tüketimini ~% 14 oranında artıracaktır. Bu da ~153.300 ölümü (% 95 CI: 146.400, 159.200) önleyerek ~ 2.51 milyon ek yaşam yılı kazanıyordu. % 30'luk bir fiyat düşüşü karşılığında, meyve sebze tüketiminde% 42'lik bir artış meydana gelmişken, buna karşılık gelen değerler 451.900 kardiyovasküler ölümün önlediği veya ertelenmesii (% 95 CI: 433.100, 467.500) ve 7.3 milyon ek yaşam yılı kazanımını tahmin ettirmektedir.

Sonuç olarak hem ulusal medya kampanyaları hem de fiyat indirimi politikaları, ABD'de kardiyovasküler hastalık mortalitesini azaltabilir ancak fiyat indirimi ile daha güçlü ve sürdürülebilir bir etki elde etmek mümkündür.

Medikaynak Referanslar

Pearson-Stuttard J, et al. Comparing effectiveness of mass media campaigns with price reductions targeting fruit and vegetable intake on US cardiovascular disease mortality and race disparities. Am J Clin Nutr. 2017 May 31. pii: ajcn143925. doi: 10.3945/ajcn.116.143925. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler