Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mide kanserine erken dönemde tanı koyabilmek, yaygın gastrik intestinal metaplaziye (GİM) sahip hastaların taranması ile sağlanabilir. Nacak GİM tanısı genellikle histolojik inceleme gerektirmekte ve hastalardan biyopsi almak gerekir. Portekiz merkezli yapılan bir çalışma ile light NBI (norrow band imaging) özellikli yüksek çözünürlüklü endoskopi ile hastalardaki GİM varlığının anlaşılabilirliği test edildi.

60 hastalık bir prospektif kohort oluşturularak 25 hasta değerlendirme kohortuna alınırken 35 hasta ise gerçek zamanlı validasyon grubuna alındı. Değerlendirme kohortunda iki farklıbilgi ve tecrübe düzeyine sahip 6 endoskopiciden, endoskopik görüntülere göre GİM derecesini tahmin etmeleri istendi. Gerçek zamanlı validasyon grubunda ise tecrübeli endoskopicilerden benzer şekilde optik tanılarını kaydetmeleri istendi. Histoloji altın standart olarak kabul edildi.

Değerlendirme grubunda doğru tanı oranı %60 olarak hesaplandı (tecrübeli olanlar %61, tecrübesi az olanlar %59). Bu oran NBI magnifikasyonu sonrası %73’e, histoloji ile birlikte %83’e ve hatta tecrübeli ellerde %87’ye kadar yükseldi. Gerçek zamanlı validasyon grubunda ise GİM için doğru tespit oranı %91 olarak hesaplandı. Gerçek zamanlı endoskopik tanı için duyarlılık, özgüllük, LR+ ve LR- oranları sırasıyla 0.92 (CI95%:0.67-0.99), 0.96 (0.79-0.99), 21.1 (3.08-144) and 0.09 (0.013-0.57) olarak hesaplandı.

Bu çalışma sonucunda ilk kez GİM tanısında light-NBI eklentili yüksek çözünürlüklü endoskopinin güvenilir bir yöntem olduğu kanıtlanmış oldu. Bu çalışmanın sonucuna göre risk altındaki hastaların %90’ından fazlası biyopsiye gereksinim duyulmadan tanımlanabilir bu da tanıyı çok kolaylaştırır.

Medikaynak Referanslar

  Lage J. Et al. Light-NBI to identify high-risk phenotypes for gastric adenocarcinoma: do we still need biopsies? Scand J Gastroenterol. 2015 Oct 27:1-6. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler