Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yakın zamanda yayınlanan bir sistematik gözden geçirme çalışması, genel popülasyondaHelicobacter pylori eradikasyonunun mide kanserini önleme potansiyeline sahip bir uygulama olduğuna dair kanıtların arttığını gösterdi.

Mide kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde 3. sırada yer alır. Fakat mide kanseri son birkaç on yılda daha az görülür hale geldi, bazı hekimler bunu antibiyotiklerle daha fazla insanın tedavi edilmesi ve bu antibiyotiklerin Helicobacter pylori' yi öldürmesine bağlıyor.

Gözden geçirme çalışmasında, en az 1 hafta Helicobacter pylori tedavisi gören hastalar ile plasebo alan veya hiç tedavi görmeyen hastaları karşılaştıran çok sayıda randomize kontrollü çalışmanın bulguları analiz edildi, yaklaşık 6500 hastanın bulguları değerlendirmeye alındı.

Araştırmacılar Helicobacter pylori tedavisi gören katılımcıların %1.6'sında mide kanseri geliştiğini, buna karşın hiç tedavi uygulanmayan veya plasebo verilenlerde bu oranın %2.4 olduğunu saptadı.

Araştırmcılar Helicobacter pylori ile mide kanseri arasındaki belirgin ilişkinin, askorbik asit konsantrasyonları ve barsaktaki reaktif oksijen türü düzeylerinin Helicobacter pylori enfeksiyonu nedeniyle değişmesi ile açıklanabileceğini ileri sürdü.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/297229.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler