Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Üye Olun / Giriş Yapın Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

Yakın zamanda yayınlanan bir sistematik gözden geçirme çalışması, genel popülasyondaHelicobacter pylorieradikasyonunun mide kanserini önleme potansiyeline sahip bir uygulama olduğuna dair kanıtların arttığını gösterdi.

Mide kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerde 3. sırada yer alır. Fakat mide kanseri son birkaç on yılda daha az görülür hale geldi, bazı hekimler bunu antibiyotiklerle daha fazla insanın tedavi edilmesi ve bu antibiyotiklerinHelicobacter pylori'yi öldürmesine bağlıyor.

Gözden geçirme çalışmasında, en az 1 haftaHelicobacter pyloritedavisi gören hastalar ile plasebo alan veya hiç tedavi görmeyen hastaları karşılaştıran çok sayıda randomize kontrollü çalışmanın bulguları analiz edildi, yaklaşık 6500 hastanın bulguları değerlendirmeye alındı.

Araştırmacılar Helicobacter pyloritedavisi gören katılımcıların %1.6'sında mide kanseri geliştiğini, buna karşın hiç tedavi uygulanmayan veya plasebo verilenlerde bu oranın %2.4 olduğunu saptadı.

AraştırmcılarHelicobacter pyloriile mide kanseri arasındaki belirgin ilişkinin, askorbik asit konsantrasyonları ve barsaktaki reaktif oksijen türü düzeylerininHelicobacter pylorienfeksiyonu nedeniyle değişmesi ile açıklanabileceğini ileri sürdü.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medical News Today, http://www.medicalnewstoday.com/articles/297229.php

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler