Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Boston Kadın Hastanesi'nden araştırma yazarı Alexandra Purdue-Smithe 'Çocuk doğurma çağındaki kadınların yaklaşık %20'sinin migreni vardır, ancak migrenin gebelik sonlanımları üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Yürüttüğümüz geniş prospektif çalışma migren ve gebelik komplikasyonları arasında ilişki olduğunu saptamıştır' demiştir.

Araştırmacılar 20 yıllık bir süre içinde 19.000 kadında 30.000'den fazla gebeliği incelemiştir. Bu gebeliklerin %11'inde gebelikten önce doktor tarafından migren tanısı konulduğu bildirilmiştir. Araştırmacılar, erken doğum, gestasyonel diyabet, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi ve düşük doğum ağırlığı gibi gebelik komplikasyonlarını incelemişlerdir. Çalışmada migreni olmayan kadınlara kıyasla migreni olan kadınlarda erken doğum riskinin %17, gestasyonel hipertansiyon riskinin %28 ve preeklampsi riskinin %40 daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Migreni olan kadınlarda 3,881 gebelikten %10'u erken doğum iken, bu oran migreni olmayan kadınlarda %8'dir. Gestasyonel hipertansiyon oranı migreni olan hamile kadınlarda %7' iken migreni olmayan hamile kadınlarda %5' bulunmuştur. Migreni olmayan kadınlara göre gebelik sırasında preeklampsi geliştirme olasılığı auralı migreni olan kadınlarda %51 ve aurasız migreni olan kadınlarda %29 daha fazladır. Araştırmacılar, migren ile gestasyonel diyabet veya düşük doğum ağırlığı arasında ilişki bulamamıştır.

Purdue-Smithe, ‘Bu komplikasyonların riskleri genel olarak oldukça düşük olsa da migren öyküsü olan kadınlar gebelik risklerinin farkında olmalı ve doktorlarına danışmalıdır. Migrenin daha yüksek komplikasyon riskleri ile ilişkilinin tam olarak belirlenmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Bu arada migreni olan kadınların gebelik sırasında preeklampsi açısından daha yakından izlenmesi yararlı olabilir’ demiştir.

Çalışmada migren aurası hakkında bilgi gebeliklerin çoğu sona erdikten sonra toplanmamıştır. Dolayısıyla migren aurasına ilişkin bulgular, katılımcıların deneyimlerini doğru bir şekilde hatırlama yeteneklerinden etkilenmiş olabilir. Ayrıca migren atağı sıklığı ve diğer migren özelliklerine ilişkin bilgiler edinilememiştir. Migren öyküsü olan gebe kadınların olası gebelik komplikasyonları için nasıl taranması ve izlenmesi gerektiği konusunda daha iyi bilgi edinmek amacıyla yürütülecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Is migraine tied to complications in pregnancy?, ScienceDaily, Feb 2022

 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler