Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni bir analize göre, astımdan, kansere ve şizofreniye kadar çeşitli sağlık sorunlarına sahip olma olasılığımız hakkında içimizde yaşayan mikroplar, genlerimizden daha fazla ipucu veriyor. Bu bulgunun, içimizde yaşayan bakteri, virüs, protozoa ve mantar ekosistemlerinin izlenmesinden, bazı durumların teşhis edilmesine ve hatta önlenmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Analiz üzerinde çalışan Harvard Tıp Okulu'ndaki Braden Tierney göre bu, ilacı değiştirecektir. Bununla birlikte, gizlilik sorunlarını da gündeme gelmektedir. Çünkü mikrobiyom hakkındaki bilgiler şu anda genomik verilerden daha az sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu konu üzerinde çalışan Joslin Diyabet Merkezine göre sonuçları doğruysa, özel olmayan mikrobiyom verileri bir birey hakkında genetik verilerinden bile daha çok şey anlatıyor olabilir. Mikrobiyom çağında veri gizliliği de yeniden düşünülmelidir.

Mikrobiyom Çevremiz Tarafından Şekillenir

Tierney, Kostic ve meslektaşları, karmaşık varlıkları genetik varyantlara veya mevcut mikrobiyom türleri gibi mikrobiyomun çeşitli yönlerine bağlayan önceki 70 çalışmayı analiz ettiler. Şizofreni, Parkinson hastalığı, yüksek tansiyon, astım ve obezite gibi genetik ve çevresel faktörlerden etkilenebilecek koşullara odaklandılar. Ekibin baktığı 13 koşuldan 12'si için mikrobiyom, bir kişinin hangi rahatsızlığa sahip olup olmayacağını genetiğinden daha iyi bir şekilde göstermiştir. Tip 1 diyabet bu durum için istisnadır.

Bu analiz, mikrobiyomun çevremiz tarafından şekillendirilebilecek koşulların iyi bir göstergesi olduğunu gösteren ilk çalışmadır. Çünkü mikrobiyomlarımızdaki organizmaların dengesi, yaşımız, diyetimiz, egzersiz rejimlerimiz ve aldığımız ilaçlar da dahil olmak üzere bir dizi faktörden etkilenir. Mikrobiyom sürekli değişiyor fakat genom değişmiyor. Bulgular, hem genomu hem de mikrobiyomu hesaba katan sağlığı tahmin etmek için bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu gösteriyor. İrlanda Cork Üniversitesi'nden Harriet Schellekens göre her ikisine de tek başına bakamazsınız. Bir kişinin mikrobiyomundaki değişikliklerin çoğu zaman sağlık veya yaşam tarzlarındaki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Ancak, değiştirilmiş bir mikrobiyom doğrudan bir duruma neden olabilir. Örneğin, üç tür bakteri kolon kanserine neden olur. Mikropların suçlanacağı durumlarda, mikrobiyomun arıtılması bazı koşulların gelişmesini engelleyebilir. Tierney’e göre bu bir rüya ve çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Mikrobiyomun hangi özelliklerinin en bilgilendirici olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu, hangi mikropların mevcut olduğunu, her birinin ne kadar bol olduğunu veya hangi genlere sahip olduklarını içerebilir. Mikrobiyomların zamanla nasıl değiştiğini ortaya çıkarmak için uzun vadeli çalışmalara da ihtiyaç vardır. Mikrobiyom çalışmaları tipik olarak sadece yüzlerce kişiyi kapsamaktadır. Daha iyi sonuçlar almak için yüz binlerce insanı incelememiz gerekiyor. Çalışmaların artık katılımcıların gizliliğini daha ciddiye alması gerekebilir. Tierney, gizliliğin insanların beklemeyeceği şekillerde potansiyel olarak ortaya çıktığını söylüyor.

Şu anda, ABD'de bulunan herkes Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nde oturum açabilir ve araştırma için toplanan depolanmış mikrobiyom verilerini indirebilir. Oxford Üniversitesi'nden Matt Jackson, şimdilik gizlilik konusunda endişelenmeniz için çok az neden olduğunu belirtiyor. Jackson'a göre, birisinin hastalık geçirme olasılığını belirsiz bir şekilde tahmin etmek çok fazla iş olurdu. Ancak, daha fazla çalışma yapıldıkça ve mikrobiyomun tahmin gücü arttıkça endişe yaratabilir. Dahası, dışkı örneklerinin her zaman mikroplarla birlikte dizilmiş insan hücreleri içerdiğine dikkat çekiyor. Bu, mikrobiyom çalışmalarından elde edilen ham verilerin teorik olarak bireyleri tanımlamak için kullanılabilecek insan genom dizilerini içerdiği anlamına gelir. Bu insan dizilerini paylaşılan verilerden kaldırmak en iyi uygulama olarak kabul edilir, ancak her zaman yapılmaz.

Medikaynak Referanslar

Your microbiome reveals more about your health than your genes do, Michael Le Page, 14 January 2020, NewScientist

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler