Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Misofonya, yeme, içme, çiğneme ve nefes alıp verme gibi günlük seslere tepki olarak, öfke ve ankisiyete gibi güçlü olumsuz duyguların deneyimi ile karakterize olan duygusal bir ses algı bozukluğudur. Genellikle tetik sesler olarak adlandırılan bu seslerin sık karşılaşılan doğası, misofonyayı, hastalar ve aileleri için yıkıcı bir rahatsızlık haline getirir ve henüz hastalığın altında yatan mekanizma hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. İngiltere’den araştırmacılar yaptıkları çalışmada, fizyolojik ölçümlerle bir araya getirilen fonksiyonel ve yapısal MRG'yi kullanılarak, misofonik kişilerin beyin ve vücutlarında, spesifik tetik-sesle ilişkili tepkiler verdiklerini gösterdiler. Özellikle, fonksiyonel MRI’da, misofonik kişilerde tetik seslerin, interoseptif sinyaller ve duygu işleme sürecinin algılanması için kritik olan "dikkat ağı" nın çekirdek merkezi olan anteriyor insular kortekste, aşırı abartılı kan-oksijen seviyesi bağımlı yanıtları ortaya çıkardığını gösterdiler.

Misofoniklerde, tetik sesler, anterior insular korteks ile ventromediyal prefrontal korteks (vmPFC), posteromediyal korteks (PMC), hipokampus ve amigdala da dahil olmak üzere duyguların işlenmesinden ve düzenlenmesinden sorumlu bölgeler ağı arasındaki anormal işlevsel bağlanabilirlik ile ilişkilendirildi. Tetikleyici sesler, anteriyor insular korteks aktivitesinin aracılık ettiği, misofonik kişilerde ortaya çıkan artmış kalp atış hızı ve galvanik cilt yanıtına yol açtı. Anket analizi, misofonik kişilerin bedenlerini farklı şekilde algıladıklarını gösterdi. Anteriyor insular korteksin anormal çalışmasıyla tutarlı olarak, interoseptif (iç organ duyu) duyarlılıkları kontrollerden daha yüksek puan aldı. Beyin yapısal ölçümleri, misofonik bireylerde vmPFC'de miyelinizasyonun daha fazla olduğunu işaret ediyordu. Çalışma sonuçları, misofonyanın, AIC'nin anormal aktivasyonuna ve fonksiyonel bağlantısına dayanarak, belirli seslere anormal belirginlik kazandığı bir bozukluk olduğunu gösterdi. Veriler, zararsız seslere karşı anormal hassasiyetin, iç vücut durumlarının atipik algısı ile birlikte, misofonyanın altında yattığını gösteriyordu.

Medikaynak Referanslar

Kumar et al. The Brain Basis for Misophonia,  Current Biology 27, 527–533, February 20, 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler