Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Birçok klinik laboratuvarda operatörler, düşük maliyetleri ve basit olmaları nedeniyle manuel diseksiyon yöntemlerini kullanmaktadır.Geçmişte kullanılan tespit stratejileri daha verimli hale geldiğinden ve daha az invaziv olan iğne biyopsisi stratejileri benimsendiğinden, küçük numuneleri işleme ihtiyacı artmaktadır. Ayrıca, moleküler genetiğin ve genom testlerinin değişen görünümü, gelecekte dokuyu korumayı ve test için numune girişlerini minimuma indirmeyi hedeflemektedir. Ancak, numuneler manuel makrodiseksiyon esnasında kaybolabildiğinden, küçük doku bölgelerinin işlenmesi zor olabilmektedir. Bu çalışma, manuel makrodiseksiyona benzer bir işlev gören otomatik bir diseksiyon platformu kullanılarak, lam montajlı FFPE doku kesitlerindeki tümör bölgelerinin oldukça selektif ve verimli bir şekilde toplanmasını ortaya koymaktadır. Burada önemli olan konu, otomatik diseksiyon sisteminin manuel diseksiyona kıyasla daha yüksek bir diseksiyon çözünürlüğü ve sonuç olarak komşu dokulara da yansıyan, oldukça güvenli moleküler patolojik bulgular sağlamasıdır.

Otomatik diseksiyon sistemi, gen mutasyon analizi ve yeni nesil dizileme analizi gibi belirli moleküler tekniklerin hassasiyetini artırabilmektedir. Örneğin, Geiersbach ve ark., tahmini neoplastik hücreselliğin ve KRAS mutant alel fraksiyonun, mezodiseksiyon ile elde edilen numunelerde önemli ölçüde yüksek olduğunu ve 32 numuneden 7’sinin (%22), yalnızca bu teknoloji ile tespit edilebilen bir mutasyon gösterdiğini tespit etmiştir. Gustafson ve ark., tümör alanlarının otomatik diseksiyonunun, vakaların %70’inde tespit edilemeyecek varyantları tespit edebildiğini ve bunların bazı önemli olanlarının klinik olarak hedeflenebilir mutasyonlar olduğunu bulmuştur.

Önemli bulgular; numunelerin daha hassas diseksiyon yöntemlerinden faydalandığını ve genellikle tümör içeriğinde sınırlı miktarda olduğunu ve RNA'nın verimli bir şekilde düzeltilmesinin önemli olduğunu göstermektedir. H&E, immünohistokimya ve özel boyalar kullanılarak gerçekleştirilen primer tanısal tetkiklerden sonraki moleküler testlerde genellikle yalnızca 1 veya 2 lam kullanılabilmektedir.

Medikaynak Referanslar

Technology in Cancer Research & Treatment Sayı 19: 1-10  
Alınma Tarihi: 26 Mart 2020; Revizyon Tarihi: 21 Ağustos 2020; Onay Tarihi: 28 Ağustos 2020.

Peng Qi, MD1,2,3 , Qian-ming Bai, MD1,2,3, Qian-lan Yao, MD1,2,3, Wen-tao Yang, MD1,2,3, ve Xiao-yan Zhou, MD1,2,3

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler