Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin nörolojik bir hastalığıdır. Genç yetişkinler arasında en yaygın kazanılmış kronik nörolojik hastalıktır ve başa çıkması zor olabilecek bir dizi semptomla ilişkilidir. Düşük ruh hali, kaygı, yorgunluk, ağrı ve kötü sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi dahil olmak üzere yönetimi zor olan birçok psikososyal semptomu vardır.

Bilişsel davranışçı terapi yaygın olarak "altın standart psikolojik terapi olarak kabul edilmekle birlikte, son zamanlarda yapılan bir meta-analizde bu terapi tipinin MS'li insanlar için faydalı olamayabileceği gösterildi. Son yıllarda, kronik sağlık koşullarına sahip kişiler için farkındalık temelli tedavilerin etkinliği konusunda iyi kanıtlar elde edilmiştir. Ayrıca, çevrimiçi sunulan rehberli müdahalelerin, çeşitli zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları için yüz yüze formatlara eşdeğer iyileştirmelerle sonuçlandığına dair önemli kanıtlar vardır. Çevrimiçi tedavilerin maliyet etkin olma olasılığı daha yüksektir ve uzakta yaşayan insanlar ve aynı zamanda yürüme problemi olan hastalar için tedaviye daha fazla erişim sağlar.

Yüz yüze yapılan müdahalelerde, son zamanlarda yapılan psikolojik tedavilerin meta-analizinde farkındalığa dayalı bir müdahale, MS’li hastalar için en büyük etkiyi göstermiştir, ancak farkındalığa dayalı müdahaleler çevrimiçi olarak sunulmamıştır.

Literatürde, dikkat temelli yaklaşımları kullanan internet tabanlı psikososyal müdahaleler, özellikle kronik hastalıkların tedavisinde çok dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, bu tür müdahalelerin MS'li insanlar için etkinliğini inceleyen geniş randomize kontrollü bir çalışma yapılmamıştır.

Son Kullanıcılar ile Birlikte Geliştirildi

Bir grup araştırmacı MS'li hastalar için farkındalığa dayalı müdahalelerin çevrimiçi yayınlandığında etkili olup olmadıklarını araştıran randomize kontrollü bir çalışma başlattılar. Araştırmacılar katılımcıları, farkındalığa dayalı müdahaleleri almak veya bir bekleme süresinden sonra müdahale önerilmek üzere 2 gruba randomize edecekler. Tüm katılımcıları, tekrarlayan depresif bozukluk öyküsü olup olmadığını belirlemek için değerlendirecekler. Birincil sonucu, Epidemiyoloji Depresyon Ölçeği Merkezi'ne göre depresyonun şiddeti olarak belirleyecekler. İkincil sonuçlar anksiyete düzeyi, yorgunluk, ağrı ve yaşam kalitesi olacak. Değerlendirmeleri, tedavi öncesi, sonrası, üç ve altı aylık takipte yapacaklar.

Çevrimiçi dikkat temelli program, neyin uygulanabilir ve kabul edilebilir olacağı konusunda geri bildirim veren son kullanıcılar (n = 19) ile işbirliği içinde geliştirildi ve taslak program hem uzmanlar hem de hastalar tarafından gözden geçirildi.

Medikaynak Referanslar

Amy-Lee Sesel, Louise Sharpe, Heidi N. Beadnall, Michael H. Barnett, Marianna Szabo and Sharon L. Naismith. The evaluation of an online mindfulness program for people with multiple sclerosis: study protocol, Sesel et al. BMC Neurology (2019) 19:129.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler