Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz hastalarında denge problemleri sık olarak görülmektedir. Bu problemlerin tedavi edilmesi ve dengenin sağlanması ile düşmeler önlenerek fonksiyonellik korunmuş olur. Son yıllarda çeşitli sanal gerçeklik platformları ve etkileşimli konsol oyunları aracılığıyla bu sorunlar tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla sık kullanılan konsollardan biri de Nintendo Wii konsoludur.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ve Biruni Üniversitesi’nde görev yapmakta olan araştırmacılar Nintendo Wii Fit oyunlarınının denge üzerindeki etkisini inceleyerek bir kontrol grubu ile kıyasladılar.

Çalışmaya toplamda 30 hasta dahil edildi. Bu hastalarda ortalama yaş 44.06 ± 10.15 (30-69 arası), ortalama EDSS skoru 4.11 ± 1.29 (2-6 arası), median Body Mass Index (ortalama vücut kitle indeksi) ise 24.71 ± 4.66 kg/m2 (16.79-33.73 arası) hesaplandı. Bu hastalar oyun grubu ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Oyun grubunda her biri 45 dakika süren Penguin Slide, Table Tilt, Ski Slalom, Heading ve Balance Bubble gibi 16 seanslık denge oyunları gözetim altında uygulandı. Bu seansların öncesinde ve sonrasında hastalar Nintendo Wii Fit + Balance Board, Berg Balance Scale (BBS) ve süreli up and go (TUG) testi ile değerlendirildiler.

Çalışmanın sonucunda konsol denge oyunu oynayan grupta daha iyi sonuçlar elde edildiği görüldü. Oyun grubunda başlangıç değerlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar şu gruplarda bulundu: Wii Fit Age (p=0.001), Nintendo Wii Fit denge oyunları (Penguin Slide (p=0.001), Table Tilt (p=0.001), Ski Slalom (p=0.001), Heading (p=0.001), Balance Bubble (p=0.001)), BBS (p=0.001) ve TUG (p=0.003). Kontrol grubunda ise anlamlı düzelme sadece iki grupta vardı: Table Tilt (p=0.003) ve BBS (p=0.028).

İki grup arasında kıyaslama yapıldığında ise oyun grubunda anlamlı şekilde daha iyi denge sonuçlarına erişildi. İstatistiksel anlam gösteren farklılıklar şu şekildeydi: Wii Fit Age (p=0.006), Nintendo Wii Fit denge oyunları (Penguin Slide (p< 0.001), Table Tilt (p< 0.001), Ski Slalom (p< 0.001), Heading (p=0.040), Balance Bubble (p< 0.001)), BBS (p=0.010) ve TUG (p=0.011).

Bu çalışma ile konsol denge oyunları kullanılarak MS’de önemli bir problem olan denge bozukluklarının düzeitilebileceği gösterilmiş oldu. Oldukça eğlenceli ve motive edici bu yöntem sayesinde MS hastalarında denge ve fonksiyonellik korunabilir.

Medikaynak Referanslar

 Zenginler Y, Tarakcı E, Kürtüncü M, Razak Özdinçler The impact of Nintendo Wii fit games on the balance and functionality of multiple sclerosis patients: a randomized controlled study. ECTRIMS Online Library. Kurtuncu M. Sep 14, 2016; 145682

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler