Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

MS'li hastalarda kognitif bozuklukların yaygın olduğu ve en yaygın açıkların yavaş bilgi işlemeyi ve öğrenme ve hafıza zorluklarını içerdiği bilinmektedir. Kimi araştırmacılar, beyin patolojisinin derecesi ile kognitif bozukluğun klinik belirtisi arasında doğrudan bir ilişki olmadığını ve kognitif rezerv bulunduğunu düşündüklerini belirttiler. Bu nedenle, çalışan hafızayı iyileştirmeye yönelik müdahaleler kognitif rezervin iyileştirilmesine ve kognitif düşüşe karşı eşzamanlı koruma sağlanmasına neden olabilirler.

Şimdiye kadar kognitif bozukluğu olan MS hastaları için çeşitli "beyin oyunları" geliştirilmiş, başarı dereceleri değişmiştir. Yapılan son çalışmada ise evde herhangi bir tablette yapılabilen Bilişsel Eğitim Seti (COGNI-TRAcK) kullanıldı. Minimal veya hafif kognitif bozukluğu olan 18 MS hastasını kayıt ettiler ve bunları 18 sağlıklı kontrol ile karşılaştırdılar.

Tüm hastalar 8 hafta boyunca evde COGNI-TRAcK kullandı. Araştırmacılar, Rao'nun Nöropsikolojik Testlerin Kısa Tekrarlanabilir Pilini kullanarak tedaviden önce ve sonra bilişsel durumu değerlendirdiler ve Paced Visual Serial Addition Test (PVSAT) sırasında fMRI aracılığıyla beyin aktivitesini değerlendirdiler.

Genel olarak, MS hastalarının puanları sağlıklı kontrollerden daha düşük kalmasına rağmen, uyarıcı eğitim programı ile MS hastalarının kognisyon puanlarını belirgin şekilde geliştirdiklerini buldular.

Müdahaleden sonra sol santral girus ve sağ inferior parietal lobül aktivitesi en fazla azaldı, ancak Brodmann'ın 40 bölgesi (BA40) kognitif eğitimden sonra hala aktifti. Araştırmacılara göre bu alan hastalarda kognitif rezervin çekirdeğini temsil edebilir.

Araştırmacılar şu anda eğitim bittikten sonra bu etkilerin uzun süre devam edip etmediğini değerlendirmeye odaklandılar. İlk değerlendirmede gördükleri gibi, eğitim bittikten 2 ay sonrasına kadar faydalar devam ediyor. Bu beyin reorganizasyonunun ne kadar süre kalıcı olacağı ise halen araştırılıyor.

Medikaynak Referanslar

Bonzano L, et al "Brain reorganization following adaptive working load cognitive training in multiple sclerosis" SFN 2016; Abstract 353.01/HHH8.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler