Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multiple sklerozda (MS) beyin beyaz cevheri sadece tipik ve görünen T2-hiperintens lezyonlar olarak hasarlanmaz aynı zamanda sözde normal görünen beyaz cevher olarak da hasarlanır. Bu normal görünümlü beyaz cevher içindeki değişikliklerin de MS tablosuna katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Yapılan histopatolojik çalışmalarda normal görünümlü beyaz cevherin diffüz mikroglial aktivasyon, aksonal patoloji ve miyelin azalması ile karakterize olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte bu değişikliklerin in vivo olarak tüm beyin magneztik rezonans görüntüleme (MRI) ile tespit edilebilirliği şimdiye kadar kısıtlıydı. Ama artık difüzyon MRI, difüzyon tensör MR, MR spektroskopi, magnetizasyon transfer MR ve PK11195-ligand PET gibi daha gelişmiş görüntüleme teknikleri mevcuttur.

MS’in en erken dönemlerinde bile normal görünümlü beyaz cevherde değişiklikler olduğu raporlanmıştır fakat bu konuda henüz büyük kohort klinik araştırmalar yapılmamıştır. Almanya’dan bir grup bilim insanı geleneksel MRI ile MS ilişkili normal görünümlü beyaz cevher hasarını tespit etmeyi amaçlayan bir çalışma yaptılar.

Araştırmacılar çalışmalarında iki şeyi test ettiler. Bunlardan ilki ortalama normal görünümlü beyaz cevherin ortalama T1w/T2w oranının MS’in erken döneminde ki hastalarda sağlıklı kontrollere göre daha düşük olup olmadığıydı. İkincisi ise MS’in erken dönemindeki hastalarda normal görünümlü beyaz cevherde ortalama T1w/T2w oranının klinik skorlarla korele olup olmadığıydı.

Araştırmacılar normal görünümlü beyaz cevherde bu oranın bireysel ortalama değerini belirlemek için bir ardışık düzen geliştirdiler. MS’in erken evresinde 244 hasta grubu ve 78 sağlıklı kontrol grubunu çalışmalarına dahil ettiler. Hasta grubunun ortalama yaşı 37+10, ortalama hastalık süresi 3,1+2,3’tü ve genişletilmiş özürlülük skalası 1,3+1’di. Kontrol grubunun ortalama yaşı ise 31+8 yaştı. Araştırmacılar sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırdıklarında hasta grubunda ortalama T1w/T2w oranının daha düşük olduğunu gördüler. Analizleri hastalık süresi 5 yıldan az ve hastalık modifiye edici ilaç kullanmayanlara kısıtlandığında farkın hala dikkat çekici şekilde kaldığını gözlemlediler.

Araştırmacılar sonuçların klinik skorlarla korelasyon gösterdiğini belirttiler ve ortalama T1w/T2w oranının normal görünümlü beyaz maddedeki MS ilişkili doku hasarını değerlendirmek için umut vadeden bir aday olduğuna inandıklarını eklediler.

Medikaynak Referanslar

Beer et al. Tissue damage within normal appearing white matter in early multiple sclerosis: assessment by the ratio of T1- and T2-weighted MR image intensity, J Neurol pp 1-8  DOI 10.1007/s00415-016-8156-6

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler