Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multiple skleroz (MS) enflamatuvar bir hastalık olarak değerlendirilir ve merkezi sinir sisteminin (MSS) en yaygın hastalıkları arasında sınıflandırılır. Büyük ölçekli genom çapında ilişkilendirme çalışmaları (GWAS), yolak analizi yöntemlerini kullanarak, genetik risk varyantlarını saptamak için güçlü destek sağlamaktadır.

Çin’den bir grup araştırmacı, faklı MS GWAS veri setlerinin genetik yolakları paylaşabileceğini düşünerek yaptıkları çalışmada, GWAS ve ekspresyon veri setlerinin üç aşamalı bir yolak analizini yaptılar. Birinci aşamada, iki MS GWAS veri setinin yolaklarını analiz ettiler ve çoğunlukla bağışıklık sistemi ve çeşitli hastalıklar, çevresel bilgi işleme, genetik bilgi işleme ve enfeksiyöz hastalıklar ile ilgili 15 ortak yol buldular. İkinci aşamada, paylaşılan bu 15 yolağın doğrulanması için, Uluslararası Multiple Skleroz Genetiği Konsorsiyumu’ndan (IMSGC) gelen geniş ölçekli MS GWAS veri seti için aday bir yolak analizi yaptılar. Bu 15 MS risk yolağının 14'ünü doğruladılar. Üçüncü aşamada ise, yolak analizi, beyaz ırk popülasyonlarından türetilen yedi insan MS vaka-kontrol ekspresyon datasetinde düzensiz MS gen listesine yönlendirildi. Bu aşamada, düzensiz MS genlerinin aşama 1 ve 2'de tanımlanan 15 MS risk yolaklarının 10'unda belirgin şekilde arttığını buldular.

Daha önceki kanıtlar, genlerin % 17-30'unun bireysel etnik popülasyonlar arasında farklı şekilde eksprese edildiğini gösteriyordu. Araştırmacılar, Çinli MS hastalarında MS genlerinin potansiyel bozulmasını daha ayrıntılı bir şekilde doğrulamak için, Çin MS'ten gelen gen ekspresyonu veri setlerini kullanarak, 132 MS hastası ve 76 sağlıklı kontrolde, bu 10 MS risk yolağında 42 MS geninin potansiyel yukarı ve aşağı regülasyonunu belirlemek için gerçek zamanlı PCR kullandılar. Daha sonra sağlıklı kontroller ile karşılaştırıldıklarında, Çinli MS hastalarında, faklı olarak eksprese edilen 31 gen tanımladılar. Dahası, bu genlerin 28'inde ekpresyon şablonlarının, beyaz ırktan MS hastalarından elde edilenler ile uyumlu olduğunu, fakat 14 genin bu gruptan farklı olduğunu gördüler.

Araştırmacılar elde ettikleri bu bulguların, hastaların genetik mirasına göre tedavi seçeneklerini belirlemede önemli olabileceğine dikkat çektiler.

Medikaynak Referanslar

Liu et al. Multiple sclerosis risk pathways differ in Caucasian and Chinese populations, Journal of Neuroimmunology 307 (2017) 63–68.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler