Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, multipl skleroz (MS) tanısını koymada ve önemli bir tanı aracıdır. MR taramalarında yeni veya genişlemiş lezyonların tanımlanmasıyla hastalık aktivitesinin izlenmesinde de kullanılır. Rutin klinik durumlarda, yeni lezyonların saptanması, seri MR taramalarını görsel olarak karşılaştırarak yapılır. Takip taramasındaki tüm lezyonları, başlangıç ​​taramasındakilerle karşılaştırma ihtiyacı, özellikle lezyon yükü yüksek olan hastalarda, bu yaklaşımın uzun zaman almasına neden olur. MS hastalarında seri taramaların MR görüntülerini farklı zaman noktalarında kaydetmek ve çıkarmak için çeşitli yaklaşımlar önerilmiştir. Böylece mevcut lezyonlar iptal ederken yeni lezyonları doğrudan görselleştiren görüntüler üretmek amaçlanmaktadır.

Son yıllarda MS'de bir görüntüleme aracı olarak "double inversion recovery (DIR) görüntüleme önem kazanmıştır. DIR (double inversion recovery), çift inversiyon pulsu uygulanarak FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) ve STIR (short time inversion recovery) sekanslarının hibrid özelliklerinin elde edildiği bir sekanstır. Çoğunlukla özellikle güçlü olduğu gri cevher lezyonlarının saptanması için bir araç olarak düşünülür, fakat diğer lezyon yerlerini de değerlendirmek için başarıyla uygulanmıştır. Dahası, MS hastalarında optik sinir ve servikal spinal kord görüntüleme için DIR sekansları kullanılmıştır. Almanya’dan araştırmacılar, DIR çıkartma (subtraction) haritalarının yeni veya genişlemiş lezyonlara duyarlılığı önemli ölçüde arttırdığını ve MS hastalarında klinik iş akışında takip MR incelemelerinin daha hızlı analiz edilmesine yardımcı olacağını düşünerek MS’li hastaların takip MR incelemelerinde, 3D DIR görüntülerinin boylamasına çıkartma işlemini gerçekleştiren bir araç geliştirdiler.

Araştırmacılar, MS’li 106 hastada seri MR incelemelerinin DIR subtraction görüntülerini değerlendirdiler. Yeni lezyonların varlığını standart görsel karşılaştırma ile FLAIR ve DIR çıkarma haritaları olmak üzere üç farklı yolla değerlendirdiler. Tek yöntemlerin karşılaştırıldığı bir referans standardı, tüm okunanlardan ve tüm okuyuculardan gelen tüm bilgileri birleştirerek tanımladılar. Yeni lezyonların varlığı ve sayısını belirleyip ve analiz için gereken süreyi ölçtüler. Araştırmacılar, duyarlılık ve daha yüksek negatif prediktif değer ile birlikte yeni lezyonların varlığını saptamadaki doğruluğun, DIR subtraction haritalarında, standart görsel karşılaştırma veya FLAIR subtraction haritalarından çok daha yüksek olduğunu gördüler. DIR subtraction haritaları kullanıldığında belirgin olarak daha fazla yeni lezyon tespit edildi. DIR subtraction haritalarının analiz edilmesi, standart görsel karşılaştırma için gereken sürenin üçte birinden daha kısa sürdü.

Medikaynak Referanslar

Eichinger et al.  A novel imaging technique for better detecting new lesions in multiple sclerosis, J Neurol. 2017 Jul 29.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler