Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Ulusal Göz Enstitüsü tarafından finanse edilen bir klinik araştırmanın sonuçlarına göre, multifokal kontakt lens kullanan çocuklar miyopilerinde daha yavaş ilerleme gösterdi. Bulgular, yakın görüşlülük olarak da adlandırılan ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde katarakt, glokom ve retina dekolmanı riskini artıran durumu kontrol etme seçeneğini desteklemektedir. Uzağı Görmeyen Çocuklarda Bifokal Lens Araştırmacıları (BLINK) Araştırması, sonuçları 11 Ağustos'ta Journal of the American Medical Association'da yayınladı.

Jeffrey J. Walline, BLINK araştırma lideri, Ohio State University College of Optometry'de araştırma için dekan yardımcısı çalışma için şunları söylüyor: "7 yaşındaki çocukların optimal görme keskinliğine kavuştuklarını ve multifokal lens takmaya tıpkı tek odaklı kontakt lensler gibi alıştıklarını bilmek güzel bir haber. Ayrıca küçük çocukların kontakt lens takması sorun değil, bu güvenli bir uygulamadır.

Tek odaklı gözlükler ve kontakt lensler miyop görmeyi düzeltmek için kullanılır, ancak altta yatan sorunu tedavi edemez. Multifokal kontakt lensler - tipik olarak 40 yaşın üzerindeki kişilerin yakın görüşünü iyileştirmek için kullanılır - çocuklarda miyop görmeyi düzeltirken, aynı zamanda göz büyümesini yavaşlatarak miyopi ilerlemesini yavaşlatır.

Boğa gözü şeklindeki yumuşak çok odaklı kontakt lenslerin ışığı odaklamak için iki temel bölümü vardır. Merceğin merkez kısmı, uzak görüşlülüğü düzeltir, böylece uzak görüş net olur ve ışığı doğrudan retinaya odaklar. Merceğin dış kısmı, periferik ışık ışınlarını retinanın önüne odaklamak için odaklanma gücü ekler. Hayvan çalışmaları, ışığın retinanın önüne odaklanmasının gözün yavaş büyümesine işaret ettiğini gösteriyor. Eklenen güç ne kadar yüksekse, periferik ışığı retinanın önüne o kadar odaklanır.

Buna karşılık, tek odaklı gözlükler ve standart kontakt lensler, çevresel ışığı retinanın arkasındaki bir noktaya odaklayarak gözün büyümeye devam etmesini sağlar.

Araştırmacılar, yüksek ek güçlü kontakt lenslerin, orta ek güçlü kontakt lenslere göre miyopi ilerlemesini ve göz büyümesini daha iyi yavaşlatıp yavaşlatmadığını incelediler. Yalnızca yüksek ek güce sahip güçlü kontakt lenslerin göz büyümesinde anlamlı bir yavaşlama ürettiğini buldular.

Multifokal lenslere ek olarak, diğer miyopi kontrol seçenekleri arasında korneayı yeniden şekillendirmek için gece boyunca takılan ortokeratoloji kontakt lensleri veya yatmadan önce kullanılan düşük doz atropin göz damlaları bulunur.

Yüksek Eklemeli Multifokal Lensler Çocuklar İçin En Etkili Grup

Çalışma katılımcıları, yaşları 7-11 arasında değişen 287 miyop çocuktu. Başlangıçta, çocuklar net uzak görüş elde etmek için -0.75 ila -5.00 diyoptri düzeltme gerektirdi. Çocuklar rastgele tek odaklı kontakt lens veya multifokal lens takmak üzere seçildi (dış lensi ya yüksek ek güç (+2.50 diyoptri) ya da orta ek güç (+1.50 diyoptri)). Lensleri gün içinde rahat olabilecekleri sıklıkta taktılar.

Üç yıl sonra, yüksek eklemeli multifokal kontakt lens grubundaki çocuklar, miyopilerinde en yavaş ilerlemeye sahip olduğu ortaya kondu. Uzak görüşün düzeltilmesi için gerekli göz reçetesindeki değişikliklerle ölçülen ortalama miyopi ilerlemesi, yüksek eklenen multifokal grup için -0.60 diyoptri, orta eklenen multifokal grup için -0.89 diyoptri ve tek odaklı grup için -1.05 diyoptri idi.

Multifokal lensler ayrıca göz büyümesini yavaşlattı. Üç yıllık düzeltilmiş göz büyümesi, yüksek eklemeli grup için .42 mm, orta eklemeli grup için .58 mm ve tek odak grubu için .66 mm idi.

"Daha fazla miktarda miyopi ve daha uzun gözler, görme bozukluğuna yol açabilecek göz rahatsızlığı prevalansının artmasıyla ilişkilidir. Araştırmamız, miyopi kontrolünü ve göz büyümesinin yavaşlamasını en üst düzeye çıkarmak için göz bakımı pratisyenlerinin çocuklara yüksek güçlü multifokal kontakt lensler takması gerektiğini gösteriyor" dedi baş araştırmacı Prof. David A. Berntsen. "Tek odaklı kontakt lenslerle karşılaştırıldığında, multifokal lensler miyopinin ilerlemesini üç yılda yaklaşık %43 oranında yavaşlatıyor."

Fayda Kalıcı Mı?

"Üç yılda multifokal lenslerin net bir faydası var ancak lenslerin kadar takılacağına dair ideal süreyi belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. Şuan saptamamız gereken bir başka nokta, çocuklar multifokal lens takmayı bıraktıktan sonra miyop ilerlemesinin önlenmesinin ne kadar kalıcı olacağını belirlemek" diyor Ohio Eyalet Üniversitesi Veri Koordinasyon Merkezi baş araştırmacısı Lisa A. Jones-Jordan. Bu çalışmada çocuklar tedaviyi bıraktıklarında kalıcı faydaların olup olmadığını görmek için bir takip çalışması devam etmektedir.

"Ayrıca, göz büyümesini yavaşlatan görsel sinyallerin tam doğası hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Bu süreci daha iyi anlarsak, belki daha da güçlü bir tedavi etkisine sahip olmak için en üst düzeye çıkarabiliriz" diyor Donald O. Mutti, Ph.D., Ohio Eyaleti EF Wildermuth Vakfı optometri profesörü.

Medikaynak Referanslar

Emily Henderson, B.Sc. "Multifocal Contact Lenses Reduce Worsening Nearsightedness In Children". News-Medical.Net, 2020, https://www.news-medical.net/news/20200811/Multifocal-contact-lenses-reduce-worsening-nearsightedness-in-children.aspx. Accessed 19 Aug 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler