Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kognitif problemlerin multipl sklerozlu (MS) hastalarda yaygın olduğu bilinmektedir. Bu hastalardaki bilişsel değişikliklerin erken tespiti oldukça önemlidir. Ancak, bilişsel problemlerin, fiziksel engellerle olan zayıf ilişkilerinden dolayı rutin nörolojik muayene sırasında tespit edilmesi zordur. Nöropsikolojik değerlendirme bilişsel problemleri değerlendirmek için yararlı bir araçtır ve MS hastaları için, Rao'nun Kısa Tekrarlanabilir Nöropsikolojik Bataryası (BRB-N) ve MS için Kısa Uluslararası Bilişsel Değerlendirme (BICAMS) gibi kısa nöropsikolojik ölçekler mevcuttur. Bununla birlikte, nörolojik muayene sırasında tüm sağlık kuruluşlarının rutin olarak nöropsikolojik değerlendirmeleri yapması mümkün değildir. Nöropsikolojik değerlendirmeden en fazla yararlanabilecek hastaları belirlemek için, hasta tarafından bildirilen bilişsel yakınmaların klinik değerini bilmek önemlidir.

Bilişsel ve nörodavranışsal sorunları tanımlamak için geliştirilen MS Nöropsikolojik Tarama Anketi (MSNQ), kısa bir özbildirim anketidir. MSNQ'nun (MSNQ-I) bilgilendirici versiyonu güvenilir bir bilişsel tarama aracı olarak kabul edilir, ancak bilgi verenler genellikle rutin nörolojik bakım ziyaretlerinde MS hastalarına eşlik etmezler. Hasta tarafından bildirilen MSNQ'nun (MSNQ-P) klinik değeri, muhtemelen küçük örneklem büyüklükleri veya bilişsel sınıflandırma yöntemlerindeki farklılıkları gibi nedenlerden dolayı çalışmalarda değişmiştir. Psikolojik faktörler hastanın bildirdiği bilişsel şikayetlerde önemli bir rol oynamaktadır ve bu nedenle dikkate alınmalıdır.

Hollandalı araştırmacılar, hasta tarafından bildirilen MS Nöropsikolojik Tarama Anketi'nin klinik uygulanabilirliğini araştırmak amacıyla bir çalışma yaptılar. Anket uygulayıcıları karakteristik analizler kullanarak, bilişsel bozukluğu olan 90, hafif bilişsel yetersizliği olan 115 ve bilişsel olarak korunmuş 147 MS hastası arasında sınır skorlarını belirlediler.

Puanlamadaki Zorluklar

CI veya MCI ile CI için en uygun sınır skorları, sırasıyla 0,61 ve 0,64 AUC (eğri altındaki alan) ile sonuçlandı. AUC'ler, depresyon, anksiyete ve yorgunluk için düzeltme yapıldığında artmadı. AUC'ler nörodavranışsal MSNQ-P maddeleri hariç tutulduğunda da artmadı. MSNQ-P puanları eğitim ile ilgili olduğundan, eğitim için sınıflandırılmış analizler gerçekleştirildi. AUC'ler, yüksek eğitimli hastalarda, orta veya daha düşük eğitimliler ile karşılaştırıldığında daha yüksekti. Yüksek eğitim düzeyli hastalarda, CI ve hem MCI hem de CI taraması için en uygun sınır 12’ydi ve bu yüksek duyarlılık ve negatif öngörü değerine karşılık gelirken, nispeten daha düşük özgüllüğe sahip bir pozitif öngörücü değerdi.

Son geriye dönük regresyon modeli, biliş, depresyon, anksiyete, yorgunluk, eğitim ve nörolojik yetersizliğin MSNQ-P skorlarını bağımsız olarak öngördüğünü gösterdi. Sonuçlar bilişsel bölgeler açısından değerlendirildiğinde, görsel-uzaysal bellek ve dikkat, MSNQ-P puanlarını öngörmekteydi..

Araştırmacılar spesifik ve hassas kesim puanları tanımlayamadıklarını belirttiler. Daha yüksek puanların (≥27) bilişsel bozukluğu gösterdiğini ve daha yüksek eğitim almış hastalar arasında, düşük puanların (<12), sağlam bilişi gösterebildiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

Ilse M Nauta, Lisanne J Balk, Judith M Sonder, Hanneke E Hulst, Bernard MJ Uitdehaag, Luciano Fasotti and Brigit A de Jong. The clinical value of the patient-reported multiple sclerosis neuropsychological screening questionnaire, Multiple Sclerosis Journal 2018.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler