Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

MS'li çocuklar ve yetişkinler üzerinde yapılan iki uzunlamasına ileriye dönük çalışmadan elde edilen verilere dayanan bir araştırmaya göre, multipl sklerozlu (MS) çocuklar, bu duruma sahip yetişkinlere göre relapslardan daha iyi iyileşiyor.

Önceki çalışmalar, daha genç yaşın başlangıçta daha yüksek nüks oranıyla ilişkili olduğunu bulmuştur. Araştırmacılar 18 Ağustos'da Brain Dergisi'nde bildirilen mevcut analizde, Expanded Disability Status Scale (EDSS) puanları ile ölçüldüğü üzere, her 10 yılda bir relaps sonrası iyileşmenin 0.15 puan (p <0.0001) azaldığinı raporladılar.

Boston'daki Massachusetts General Hospital'dan Tanuja Chitnis ve meslektaşları, "İlginç bir şekilde, pediyatrik hastalar sadece daha iyi iyileşmekle kalmadı, aynı zamanda pediyatrik hastalarda yetişkinlere kıyasla EDSS ve fonksiyonel sistem skorlarında 3-5 kat daha fazla iyileşme yaşandı," diye yazdı. "Daha ileri terapötik gelişme için etkileri olan bu farklılığı gösteren önceki çalışmaların farkında değiliz."

"Nüksden yaşa bağlı iyileşme mekanizmalarını anlamak, multipl sklerozlu tüm hastalarda nüksle ilişkili ve hastalığın ilerlemesi dahil olmak üzere sonuçları iyileştirebilecek yeni terapötiklere yol açabilir" diye yazdılar.

Araştırmacılar, analizleri için ABD Pediatrik Multipl Skleroz Merkezleri Ağı (NPMSC) kayıt çalışmasından 163 pediatrik MS hastasından alınan verileri değerlendirdi; alevlenmede medyan yaş 15,8 yıldı. Ayrıca, alevlenmede medyan yaşın 38.6 olduğu Brigham'daki Multipl Sklerozda Kapsamlı Boylamsal Araştırmalardan 632 yetişkin hastadan veri aldılar.

Araştırmacılar, atakdan sonraki bir ay içerisinde ve altı ay sonrasının EDSS puanlarını gözden geçirdiler. Takipte, başlangıçtaki puanlara kıyasla EDSS'deki değişiklik, çocuklarda yetişkinlere göre daha düşüktü (p = 0,001). Ayrıca çocukların büyük bir kısmının atak sonrası EDSS skorlarında yetişkinlere göre iyileşme görüldü (p = 0,006), Dahası, EDSS'nin iyileşmeme olasılığı her 10 yılda bir 1,33 kat artığını (p <0,0001), eklediler.

Araştırmacılar, kısıtlılıklar arasında pediyatrik hastaların birden fazla bölgeden olması, yetişkin hastaların ise tek bir merkezden olması olduğunu belirtti. Ayrıca araştırmacıların, yaşla ilişkili nüks iyileşme mekanizmasını değerlendirmediklerini eklediler.

Yazarlar, "Bu çalışma, nüksetme ile ilişkili sakatlık ve ilerleyici multipl skleroz için yeni anlayışlara ve terapötik hedeflere yol açabilecek, yaşla ilişkili iyileşmeyi araştırmak için bir temel oluşturuyor" sonucuna vardı.

Medikaynak Referanslar

Chitnis T, Aaen G, BelAman A, et al. Improved relapse recovery in paediatric compared to adult multiple sclerosis. Brain 2020; Epub 2020 Aug 18.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler