Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl sklerozda (MS) hastalar genel olarak ağrıdan şikayetçidir. Nosiseptif ağrı sakatlıkla ilişkili anormal postür ya da spasite ile sonuçlanabilir. Nöropatik ağrı somatosensöriyel yolakta demiyelizan lezyonlardan kaynaklanabilir ve prevelansı %27,5’dir. Diğer ağrı sendromlarında olduğu gibi MS’de ağrı kronikleşme potansiyelindedir ve zaten yaralı olan merkezi sinir sistemi (MSS) için artı bir yük meydana getirir. Kronik ağrı sadece bozulmuş fonksiyonel durum gibi değil aynı zamanda nöronal reorganizasyonun bir sonucu gibi de algılanabilir. Yapılan hayvan deneylerinde kronik ağrının spinal kord ve periferik sinir sisteminde (PSS) moleküler, nöronal ve yapısal değişikliklerle beraber olduğu gözlenmiştir. Ayrıca insanlar üzerinde yapılan görüntüleme çalışmaları kronik ağrı ile ilişkili beyindeki yeniden yapılanmaya ışık tutmuştur.

Yapılan çalışmalarda belirli beyin bölgelerinin farklı kronik ağrı sendromları ile ilişkili olabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Kronik bel ağrısı ile ilgili yapılan bir çalışmada, hastaların bazı anahtar varsayılan-mod bölgelerinde azalmış deaktivasyon gösterdiği bulunmuştur ve bu aksamanın kronik ağrıya eşlik eden bilişsel ve davranışsal bozukluklara temel hazırladığı görüşü ortaya çıkmıştır.

Bugüne kadar MS ağrısında dinlenmedeki fonksiyonel iletişimi araştıran herhangi bir çalışma yapılmamıştır. MS ilişkili ağrının nörolojik görüntülenmesi ile ilgili literatürün en son yayınlanan sistematik incelemede bu alanda hiç fonksiyonel magnetik rezonans (MR) görüntüleme çalışması tanımlanmamıştır.

Bir grup bilim insanı MS’de kronik nöropatik ağrıda fonksiyonel beyin dinlenim-durum ağındaki muhtemel bozulmayı araştırdılar. Ayrıca MS’de kronik nöropatik ağrının beyindeki yapısal ve fonksiyonel değişikliklerini incelediler. Araştırmacılar işlevsel yapısal ve dinlenme fonksiyonel MR görüntülemesi ile kronik santral ağrısı olan hastalar ile aynı yaş, cinsiyet, alt tip, MS süresi ve sakatlık özelliklerine sahip MS hastalarını karşılaştırdılar.

Araştırmacılar ağrısı olan ve olmayan hastaları karşılaştırdıklarında beyin fonksiyonel varsayılan-mod ağ farklılıkları olduğunu gördüler. Bilateral nükleus akumbens ve kaudat nükleus arasında azalmış ko-aktivasyon olduğunu gözlemlediler. Bununla birlikte RR (relapsing-remitting) alt grup için, gri cevher kalınlığı ağrısı olan grupta yoğun olarak temporal lobların orta bölgesinde, kaudat, putamen, talamus ve fronto-pariyatel kortekste; ağrısı olmayan grupta ise yoğun olarak frontopolar, orbitofrontal kortekslerde ve oksipital bölgede değişmişti.

Araştırmacılar MS’de kronik ağrıda ödül sisteminde özellikle motivasyonel bakış açısını içeren beyin bölgelerinde disfonksiyon olduğunu fark ettiklerini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Seixas et al. Chronic pain disrupts the reward circuitry in multiple sclerosis, Eur J Neurosci. 2016 May 14.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler