Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan bir araştırmaya göre, daha yüksek empatisi olan kişilerin beyninin, dinledikleri müziği işleyişi diğerlerinden farklıdır.

Araştırmacılar, düşük empatili insanlarla karşılaştırıldığında, daha yüksek empatisi olanların, beynin ödül sisteminin daha fazla katılımı ile birlikte tanıdık müziğin yanı sıra sosyal bilgilerin işlenmesinden sorumlu alanlarda işlediğini buldular.

Yüksek empati ve düşük empati duyan insanlar, müzik dinlerken, işitsel, duygu ve duyusal-motor işleme ile ilgili beyin bölgelerine yaklaşık olarak eşit katılım dahil olmak üzere, müzik dinlerken birçok ortak alanı paylaşırlar. Ancak iki beyin arasında çok anlamlı en az bir fark olduğu artık biliniyor. Yüksek empatiye sahip insanlar, başkaları için empati duyduklarında aktif olan alanlar gibi beynin sosyal devresine daha fazla katılım ile tanıdıkları müziği işlerler. Onlar da ödül sisteminin artan aktivasyonu ile gösterildiği gibi, müzik dinlemekten daha fazla keyif alıyor görünmektedir.

2014 yılında araştırmacılar, nüfusun yaklaşık yüzde 20'sinin oldukça empatik olduğunu bildirdi. Bunlar özellikle duyarlı ve sosyal ve duygusal uyaranlara güçlü tepki veren insanlardır.

Empati Yüksek Olunca Farklı Devreler Çalışıyor

Araştırmadaki katılımcılar 20 UCLA lisans öğrencisi idi. Aşina olan ya da bilmedikleri müzik alıntılarını dinlerken her biri bir MR makinesinde tarandı. Tanıdıkları müzikler, taramadan önce katılımcılar tarafından seçildi.

Daha sonra her bir kişi empati alanındaki bireysel farklılıkları değerlendirmek için standart bir anketi tamamladı. Araştırmacılar daha sonra müzik dinleme sırasında beynin hangi alanlarının empati ile ilişkili olduğunu görmek için karşılaştırmalı değerlendirmeler yaptılar.

Beyin taramalarının analizi, yüksek empatili dinleyicilerin, tanıdık müziği dinlerken, müzikten hoşlanıp hoşlanmadıklarına bakılmaksızın, beynin ödül sisteminin bir parçası olan dorsal striatumda daha fazla aktivite yaşadıklarını gösterdi. Ödül sistemi zevk ve diğer olumlu duygular ile ilgilidir. Alanın bozulması, bağımlılık yapan davranışlara yol açabilir.

Buna ek olarak, çalışmada daha yüksek empatiye sahip kişilerin beyin taramaları, sosyal dünyanın işlenmesinden sorumlu olan prefrontal korteksin medial ve lateral alanlarında ve diğerlerinin analiz edilmesi ve anlaşılması için kritik olan temporoparietal bağlantıda daha fazla aktivasyon kaydetti.

Tipik olarak, insanlar diğer insanlarla etkileşime girdiği veya onları düşündüğü zaman, beynin bu alanları aktif hale gelir. Müzik dinlerken empati ile olan ilişkilerini gözlemlemek, bu dinleyicilere müziği yapan insanla karşılaşması için bir vekil olarak işlev gördüğünü gösterebilir.

Beyin taramalarının analizinin ötesinde, araştırmacılar sadece davranışsal verilere de bakmışlardı. Bu veriler de aynı zamanda daha yüksek empatiye sahip insanların bilmedikleri müzikleri daha güçlü bir şekilde tercih ettikleirini gösteriyor.

Bu çalışmada elde edilen veriler de empati ve günlük aktivitelerin farklı nörofizyolojik etkileri ile alakalı ilişkiyi güçlendirecek bulgular ortaya koymaktadır.

Medikaynak Referanslar

Wallmark Z. Neurophysiological Effects of Trait Empathy in Music Listening. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2018; 12 DOI: 10.3389/fnbeh.2018.00066

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler