Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yaygın olarak hassas onkoloji olarak adlandırılan bir yaklaşım olan kanser hastalarında hedeflenen tedaviye rehberlik etmek için kapsamlı moleküler profilleme başarıyla uygulanabilir. Geçtiğimiz yıllarda, subgenomik moleküler profillemeyi kullanan birkaç klinik çalışma, tümör varlıkları arasında moleküler olarak bilgilendirilmiş karar vermenin, hastaların yaklaşık üçte birinde gelişmiş klinik sonuçlarla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar, tüm histolojilerde ileri evre kanserli genç erişkinlerde ve nadir tümörü olan hastalarda kapsamlı genomik analizin -yani tam ekzom / genom dizileme (WES / WGS) ve RNA dizileme (RNA-seq)- uygulanabilirliğini ve klinik ilgisini araştırmak için MASTER'ı (Tümör Eradikasyon Araştırmaları için Moleküler Yardımlı Stratifikasyon) 2013 yılında NCT Heidelberg / Dresden'de kurdular. MASTER prospektif, çok merkezli hassas bir onkoloji platformudur ve 2016 yılında Alman Kanser Konsorsiyumu'na (DKTK) genişletilmiştir.

Bu çalışmada araştırmacılar standartlaştırılmış bir iş akışına dayanarak, geniş bir nadir histopatolojik antiteler yelpazesini temsil eden, ilerlemiş, ağır şekilde önceden tedavi edilmiş (önceki tedavilerin medyan sayısı, n = 2) maligniteleri olan 1.700'den zayıf prognozlu (medyan genel sağkalım, 12 ay) hastayı analiz ettiler.

Çalışmada kurumlar arası moleküler tümör kurulu (MTB) konferanslarında tartışılan ilk 1.311 hasta için eyleme geçirilebilir bulguları ve klinik sonuçları bildirildi. DNA değişikliklerine (tek nükleotid varyantları, küçük eklemeler / silmeler, kopya sayısı değişiklikleri) ek olarak, klinik karar vermeyi desteklemek için RNA dizisi (gen füzyonları, anormal gen ekspresyonu) tarafından tanımlanan değişiklikler de kullanılmış.

Yedi farklı müdahale sepetine kategorilere ayrılan tedavi önerileri ve her öneriye kanıt düzeyleri, klinik rutinde öngörücü moleküler biyobelirteçleri değerlendirmenin karmaşıklığını ele alan özel bir NCT / DKTK sınıflandırma sistemine göre atanmış.

MTB önerileri vakaların üçte birinde uygulanmış ve moleküler olarak yönlendirilen tedavide genel yanıt ve hastalık kontrol oranları, hastaların önemli bir kısmında 1.3'ün üzerinde ilerlemesiz sağkalım oranına çevrilen önceki sistemik tedavilere kıyasla iyileştirilmiştir. Dahası, histopatolojik yeniden değerlendirme ile birlikte kapsamlı genomik profilleme, vakaların yaklaşık %4'ünün, özellikle başka türlü tanımlanmamış yumuşak doku sarkomlarının ve bilinmeyen primer bölge karsinomlarının yeniden sınıflandırılmasına izin vermiş.

Bu prospektif çalışma, çok merkezli bir klinik ortamda WES / WGS ve RNA sekansına dayalı kapsamlı moleküler profillemenin, nadir kanserli hastalar için anlamlı terapötik fırsatlar yarattığını göstermektedir. Veriler, germ hattı ve RNA analizinin ek faydasını göstererek rutin klinik uygulamaları için bir mantık sağlamak amacıyla saptanmıştır. MASTER ağının mevcut ve gelecekteki faaliyetleri, MTB konferanslarında varyant sınıflandırmasının ve kanıt seviyelerinin standartlaştırılmasına, moleküler olarak tabakalı denemelerin uygulanmasına ve ek hasta karakterizasyon katmanlarının entegrasyonuna odaklanmayı amaçlar.

Medikaynak Referanslar

Horak, Peter et al. "Abstract 821: Comprehensive Genomic Analysis Of Rare Cancers: Results Of The MASTER Precision Oncology Trial Of The German Cancer Consortium". Cancer Research, vol 80, no. 16 Supplement, 2020, pp. 821-821., https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/16_Supplement/821. Accessed 27 Aug 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler